يك ديدگاه

یونانیان در دوران کهن باور داشتند آنچه انسان1377-67 را از دیگر موجودات متمایز می کند میزان توانایی اندیشیدن وقدرت منطق اوست لذا بهمین دلیل فیلسوف درجامعه یونان کهن نقش و اهمیت خاصی را پیدا کرد- وظیفه فیلسوف در دوران باستان  شناخت انسان و حیات بود و شناسایی ارتباط انسان و نیروهای طبیعت، از خدایان زمینی گرفته تا خدایان آسمانی که هر کدام جایگاه مشخصی در ذهن مردم داشتند، فیلسوف هم چنان می بایست روند زندگی را روشن می کرد، چه بودن عشق، آزاد اندیشی و آزاد زیستی بخشی مهم از افکار فیلسوفان را به خود مشغول کرده بود، روش پیدا کردن پاسخ های فیلسوفان از طریق علم جدل و کلام صورت می گرفت: سقراط به گفته افلاطون هدفی مشخص و جدا از دیگر فیلسوفان وقت داشت او بدنبال حقیقت و دست یابی انسان به خرد بود و در این راه به مرحله ای رسید که دیگر از مرگ نمی هراسید حتی شب قبل از آخرین روز زندگی اش که در زندان بود مسئولان به او فرصت فرار از زندان را دادند اما او قبول نکرد چون فرار را غیر اصولی و دور از شأن انسان آزاداندیش می دانست مرگ سقراط در سال 399 پیش از میلاد صورت گرفت، سقراط به انسان و چه بودنش بیش از دیگر فلاسفه توجه دارد و کمتر به مسئله پیدایش زمان و زمین وافلاک می پردازد مهمتر از پیدایش، سقراط دانستن حقیقت و زیبایی و نیکویی وخوبی حقایق را جستجو می کند لذا پیشنهاد می کند باید نخست خود را بشناسیم تا با منطق شناخت بتوانیم حقایق را دریابیم سقراط می گوید چه بودن گفتار، رفتار و کردار انسان را باید زیر سئوال بُرد تا بتوان زندگی معقول و شاد(به معنی آسوده) را شناخت اما از آنجائی که سقراط خود نمی نوشت آنچه امروز ما از سقراط می آموزیم از شاگرد ارشد او افلاطون است. به گفته افلاطون استاد او اعتقاد داشت «زندگی بی تجربه زندگی نیست» امروز تمدن غرب ومسیحیت که در هم ادغام هستند برپایه اندیشه های سقراط،  افلاطون و ارستو پایه ریزی شده است و مهمتر آن که فلاسفه ای که از دوران کهن در ساختار فکر بشر بیش از دو هزار سال است تاثیر گذارده اند و آنهائی که در میان راه پا به میدان نهاده و پرسش و پاسخ  فلسفی کرده اند بی تردید جملگی در زمانی و جایگاهی از تحقیق خود اساس و اصول تحقیق و تحلیل را در دوران طلایی فلسفه یونان 480 پیش از میلاد جستجو کرده اند، اما تنها دنیای غرب و مسیحیت نیست که نیاز به شناسایی فلاسفه یونان داشته   در دنیای اسلام و جهان عرب این مسئله به خوبی احساس می شود عرب ها  به ارسطو و ایرانیان به افلاطون کرنش نشان داده اند، اندیشکده آکادمی   افلاطون و اندیشکده «لای –سی- ام» ارسطو پس از دو هزار سال هنوز جایگزینی مناسب پیدا نکرده است، «پوپر» در کتاب «جامعه باز و دشمنان آن» می نویسد ، جامعه باز وآزاد جامعه ای است دموکراتیک و لیبرال که می توان رفتار و گفتار افراد جامعه را ارزیابی کرد و پیگیری نمود و در صورتی که بخواهیم می توان از آنها  انتقاد کنیم و به مهندسی جامعه شناسی و دوباره سازی در جامعه شناسی بپردازیم اما در جوامع بسته و توتالیتر انتقاد و اعتراض امکان ندارد و مهندسی جامعه ودوباره سازی ساختاری تنها با انفجار توده ها به شکل انقلاب و براندازی حکومت ها صورت می گیرد، لذا اگر در جوامعی  حکومت ها بار سنگینی بر دوش افراد جامعه قرار دهند و افراد جامعه را از خواست ها، فرصت ها، علاقه وامیدها دور کنند این بار سنگین غیر قابل تحمل برای جامعه می گردد این را هم باید گفت گاهی دیده شده  که مردم متوجه نیستند که چه میزان باری را حمل می کنند و گاهی  هم دولت ها  متوجه نیستند که چه باری را بر دوش ملت گذاشته اند افکار «فیزیکالیسم» یعنی هرآنچه  وجود دارد در زبان و پدیده  فیزیکی ارزیابی می شود و خواسته و یا ناخواسته جایگاهی پیدا می کند و فیزیکالیسم محور قدرت حکومت ها می شود یکی از آخرین مراحل  این دکترین بکارگیری نیروی قهرانه جهت اثبات و یا رد کردن عقیده و قوانین حاکم و حاکمیت است حاصل این روند عملکرد انقلاب، جنگ داخلی و نهایتاً شکنندگی لایه های ساختارهای درون جامعه می باشد و هنگامی که انتقال قدرت صورت می گیرد عوام تنها رویدادهای کلی را می توانند تشخیص دهند، سقراط در مورد روش آموزش خود و رابطه با مردم در جامعه بدین گونه بیان می کند که اگر بدنبال پاسخ باشیم باید نخست پرسش ها را خوب بشناسیم و اما خطر در آنجاست که آن که به جامعه  پاسخ می دهد از میزان آگاهی پرسش کننده ها باخبر است و تنها آن را در اختیار می گذارد که می خواهد پرسش کننده از آن آگاه شود، در اینگونه مواقع پرسشی دیگر پیش می آید که آیا قبول «پیشنهاد» همان «باور کردن» پیشنهاد است یا خیر؟ تمام رویدادهایی که در چند دهه گذشته در خاورمیانه رخ داده و می دهد بشکلی به جهانیان ارائه  شده که جملگی اصل قضایا را فراموش کرده اند و به خاطر شکل خاص رویدادها وارد مرحله ای شده اند که اهداف و امید و حال وآینده درهم آمیخته که حاصلی جز آنچه امروز می بینیم در پی ندارد چرخش های ناگهانی سیاسی در خاورمیانه  چه قهرمانانه چه غیر قهرمانانه هیچکدام حساب شده نیست همه در کلافی با مشکلات عمیق و عریض که صدها سال است شکل می گیرد بافته و تافته شده اند.

***

• برنامه های و سیاست های ملی رژیم ایران که از دریچه جدید رئیس جمهوری بیان می شود و اجرا می گردد احتمال برخورد و تنش میان اسرائیل و ایران را بیشتر از دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد کرده است، اسرائیل باور ندارد که ایران اهداف اساسی سیاست ملی خود را که نابودی اسرائیل است کنار نهاده بلکه اعتقاد دارد ایران بدنبال رهایی از تحریم هاست که می تواند با سازش و احتمالاً فروش نفت با امریکا از حمایت نظامی امریکا به اسرائیل کاهش دهداسرائیل نیز مطمئن می باشد که اگر باید کسی بفکر جلوگیری اتمی شدن ایران باشد تنها اسرائیل است طبعاً کشورهای جنوب خلیج فارس شدیداً نگران اتمی شدن ایران هستند و با اسرائیل در زمینه های اطلاعاتی و نظامی همکاری خواهند کرد.
• نزدیکی روابط میان ایران وامریکا بسیاری از کشورهای عرب از جمله سعودی را سخت نگران کرده- اخیراً پس از آنکه عربستان سعودی به میز شورای امنیت سازمان ملل انتخاب شد از قبول عضویت در شورا خودداری کرد و به بی اعتبار بودن آن و سازمان ملل اشاره کرد سعودی ها بی تفاوتی سازمان ملل در مورد کشتار مردم سوریه را نشانه ای از بی لیاقتی رهبران سازمان ملل می دانند – ضمن آنکه رئیس سازمان امنیت عربستان سعودی در بیانیه ای گفت روند همکاری باامریکا از این پس تغییر خواهد کرد درواقع بیانیه اعتراض به سیاست امریکا در مورد نزدیکی با ایران بوده است.
• اخیرا هاشمی رفسنجانی با رفیقدوست و چند نفر از زمامداران رژیم جمهوری اسلامی گفته اند امام خمینی مخالف مذاکره با امریکا نبوده است- برخی می پرسند پس مرگ بر امریکا شیطان بزرگ و امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند شعارهای دوستانه بوده که خبرگزاری ها به بطن آن توجه  نکرده اند؟
• کارزای رئیس جمهور افغانستان و ملکی نخست وزیر عراق هم چنان بی لیاقت ترین رهبران جهان محسوب می شوند.
• فرمانده نیروی هوایی روسیه «ویکتور- بوندارف» با فرماندهان نظامی ایران در تهران دیدار کرد قصد روسیه فروش اسلحه به ایران است و احساس تملک بر تمامیت خاکی ایران که بمرور به اجرا گذارده می شود.
• یازده وزیر امور خارجه1377-68 در نشستی در لندن اعلام کردند که «بشار اسد» در آینده سیاسی سوریه نمی تواند نقشی داشته باشد وزرای امور خارجه، امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، اردن، ایتالیا، قطر، سعودی، ترکیه، مصر، و امارات بیان نامه را در این مورد امضا کردند در همان هنگام  که بیان نامه امضا می شد نیروهای حکومت اسد شهرها و مراکز مخالفان را از زمین و هوا بمباران می کرد و دنیا هم چنان بی تفاوت به کشتارهاست.
• شواهدی هست که امریکا بمرور تحریم ها را لغو خواهد کرد و سپرده های بانکی ایران را آزاد خواهد کرد و چرخشی و نرمشی بزرگتر از آنچه هنوز در ذهن بسیاری است رخ خواهد داد بسیاری در این چرخش های سیاسی زیر پا له خواهند شد از جمله برخی از همسایگان ایران و گروه های انقلاب زده ایرانی.
•پرنس هاری انگلستان که از دوبی دیدار می کند در یک سخنرانی ناگهان جملات آخر سخنرانی را به عربی تلفظ کرد و باعث تعجب و شادی حاضران در محل گردید.
• این روزها برخی از محافل خاورمیانه به شوخی می گویند رویدادهای بهار عرب باعث شده که اردن ولبنان از ترس رویدادهای مشابه «وزن» کم کنند!! بیش از 150 هزار مهاجر سوری به اردن آمده اند و درنزدیکی مرزها شهرک های موقت ایجاد کرده اند- 600 هزار مهاجر سوری در ترکیه خانه موقت پیدا کرده اند.