یک‭ ‬دیدگـاه

‭———————————-‬

این‭ ‬بحر‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬بیرون‭ ‬زنهفت

کس‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬گوهر‭ ‬تحقیقی‭ ‬بسفت

هر‭ ‬کس‭ ‬سخنی‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬سودا‭ ‬گفت

زان‭ ‬روی‭ ‬که‭ ‬هست‭ ‬کس‭ ‬نمی‭ ‬داند‭ ‬گفت

خروج‭ ‬بی‭ ‬رویه‭ ‬و‭ ‬فاجعه‭ ‬بار‭ ‬نیروهای‭ ‬نظامی‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬همپیمان‭ ‬آمریک‭ ‬از‭ ‬افغانستان،‭ ‬سوای‭ ‬پیچیده‭ ‬کردن‭ ‬معادلات‭ ‬موجود‭ ‬چند‭ ‬مجهولی،‭ ‬پرسش‭ ‬هایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬آمریکا،‭ ‬کنگره‭ ‬و‭ ‬سنا‭ ‬پیش‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬فعالاً‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬رکن‭ ‬پاسخها‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬خود‭ ‬رویداد‭ ‬نا‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬معلوم‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬پاسخ‭ ‬است،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬می‭ ‬گوید،‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭ ‬پیشنهاد‭ ‬نظامیان‭ ‬ارشد‭ ‬صورت‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬خروج‭ ‬نیروهای‭ ‬نظامی‭ ‬آمریکا‭ ‬ناگهانی‭ ‬نبوده‭ ‬است‭ ‬همچنان‭ ‬سخنگوی‭ ‬کاخ‭ ‬سفید‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬می‭ ‬گویند‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬اصلاً‭ ‬طرح‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬پیشین‭ ‬آمریکا‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬آورده‭ ‬است‭! ‬هفته‭ ‬پیش‭ ‬نظامیان‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬نشستی‭ ‬با‭ ‬نمایندگان‭ ‬کنگره‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬خبرنگاران‭ ‬گفتند،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬پیش‭ ‬نهاد‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬نیروهای‭ ‬آمریکا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬نباید‭ ‬خارج‭ ‬کرد‭! ‬چون‭ ‬بدون‭ ‬یاری‭ ‬رسانی‭ ‬و‭ ‬همپشتی‭ ‬نیروهای‭ ‬آمریکا‭ ‬و‭ ‬متفقین‭  ‬سازمان‭ ‬ناتو،‭ ‬ارتش‭ ‬افغانستان‭ ‬سقوط‭ ‬خواهد‭ ‬کرد،‭ ‬همچنین‭ ‬ژنرال‭ ‬امیلیب‭ ‬رئیس‭ ‬ستاد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬پیشین‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬مقام‭ ‬را‭ ‬داشتند‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬پرسش‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬گفتند‭ ‬اترامپ‭ ‬طرح‭ ‬خروجب‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬بدین‭ ‬گونه‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬نداشته‭ ‬است،‭ ‬آنچه‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مردم‭ ‬مشخص‭ ‬گردد،‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬احقیقتب‭ ‬کدام‭ ‬است؟‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬و‭ ‬فاجعه‭ ‬نمی‭ ‬تواند‭ ‬چندین‭ ‬صورت‭ ‬مساله‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬نمایندگان‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬ژنرال‭ ‬امیلیب‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬ایشان‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نظامیان‭ ‬بلند‭ ‬پایه‭ ‬ارتش‭ ‬چین‭ ‬کومنیست‭ ‬اژنرال‭ ‬لیب‭ ‬پرسیدند،‭ ‬ایشان‭ ‬نیز‭ ‬انکار‭ ‬نکردند‭ ‬و‭ ‬گفتند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ماجرای‭ ‬ویروس‭ ‬چینی،‭ ‬مقامات‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬سخت‭ ‬نگران‭ ‬بودند‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬آمریکا‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬حمله‭ ‬اتمی‭ ‬علیه‭ ‬چین‭ ‬بزند،‭ ‬لذا‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬ژنرال‭ ‬لی‭ ‬گفتم‭ ‬نگران‭ ‬نباشند،‭ ‬اگر‭ ‬بنا‭ ‬باشد‭ ‬چنین‭ ‬موردی‭ ‬پیش‭ ‬آید‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬خبر‭ ‬می‭ ‬دهم،‭ ‬این‭ ‬تماس‭ ‬تلفنی‭ ‬و‭ ‬اقرار‭ ‬ژنرال‭ ‬میلی‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬جنبه‭ ‬های‭ ‬خاص‭ ‬قانونی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬هنوز‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬سوای‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬نا‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬مشخص،‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬عقب‭ ‬نشینی‭ ‬بدین‭ ‬صورت‭ ‬از‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬گذشتن‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۸۰۰‭ ‬بیلیون‭ ‬دلار‭ ‬اسلحه‭ ‬پیش‭ ‬رفته‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬سازمان‭ ‬تروریستی‭ ‬طالبان‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬آمریکا‭ ‬سابقه‭ ‬نداشته‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬سیاسی‭ ‬ملل‭ ‬مخصوصاً‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬و‭ ‬پنجاه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬هیچ‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬بینشمندان‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬سیاهی‭ ‬و‭ ‬تیرگی‭ ‬شب‭ ‬راهی‭ ‬به‭ ‬بیرون‭ ‬نداشتند،‭ ‬اکثر‭ ‬خفتگانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬بانگ‭ ‬و‭ ‬فریادی‭ ‬از‭ ‬خواب‭ ‬بیدار‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬مطالبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تصورات‭ ‬و‭ ‬تخیلات‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬کشیدند‭ ‬و‭ ‬راهی‭ ‬برای‭ ‬تسکین‭ ‬موقت‭ ‬مردم‭ ‬ترسیم‭ ‬کردند‭ ‬مقداری‭ ‬افسانه‭ ‬سرایی‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬خواب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بیداری‭ ‬به‭ ‬رویا‭ ‬رو‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬به‭ ‬خفتگان‭ ‬زمانه‭ ‬پیوستند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬واجدان‭ ‬شرایط‭ ‬گناه‭ ‬کار‭ ‬آنهایی‭ ‬که‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬فرهنگها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پیامهای‭ ‬دلنشین‭ ‬روان‭ ‬و‭ ‬شیوا‭ ‬می‭ ‬سوزاند،‭ ‬با‭ ‬پیامهای‭ ‬ناراستین‭ ‬با‭ ‬چنگ‭ ‬ودندان‭ ‬به‭ ‬صندلی‭ ‬صدارت‭ ‬صدر‭ ‬نشین‭ ‬جدول‭ ‬چسپیده‭ ‬اند،‭ ‬منجمله‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬دیروز‭ ‬هیچ‭ ‬تفاوتی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬شکل‭ ‬ظاهری‭ ‬ندارد‭ ‬دولتها‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬توانایی‭ ‬باعث‭ ‬ناپایداری‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬بی‭ ‬اعتباری‭ ‬روزگار‭ ‬کوشش‭ ‬می‭ ‬کنند،‭ ‬مردم‭ ‬نیز‭ ‬چون‭ ‬آدمکان‭ ‬کُوکی‭ ‬آرزوی‭ ‬داشتن‭ ‬آینده‭ ‬نامعلوم‭ ‬هستند،‭ ‬اُمید‭ ‬در‭ ‬بیهودگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬نان‭ ‬امروز‭ ‬ترجیح‭ ‬می‭ ‬دهند،‭ ‬هر‭ ‬طبیعتی‭ ‬را‭ ‬فعلی‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬شدت‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭ ‬استواری‭ ‬ریشه‭ ‬سرشت‭ ‬حیوانی‭ ‬قدرت‭ ‬سرشت‭ ‬انسانی‭ ‬سست‭ ‬می‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬آلودگیهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬سیاسی‭ ‬در‭ ‬جوامع‭ ‬بیشتر‭ ‬می‭ ‬گردد،‭ ‬با‭ ‬چرخندان‭ ‬انگشت‭ ‬اتهام‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نا‭ ‬اُمیدی‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬ناجی‭ ‬تخیلی‭ ‬کشتن‭ ‬چیزی‭ ‬جز‭ ‬تباه‭ ‬کردن‭ ‬روزگار‭ ‬نمی‭ ‬باشد‭. 

‭*‬گرانی‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬بنزین،‭ ‬پوشاک،‭ ‬فاجعه‭ ‬خروج‭ ‬بی‭ ‬رویه‭ ‬از‭ ‬افغانستان،‭ ‬روند‭ ‬نامشخص‭ ‬در‭ ‬سیاست‭ ‬مبارزه‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬ویروس‭ ‬چینی،‭ ‬وضع‭ ‬نابسامان‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی،‭ ‬بیکاری،‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬اجباری،‭ ‬وضع‭ ‬اسفناک‭ ‬مرزهای‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬هجوم‭ ‬بی‭ ‬رویه‭ ‬مهاجران‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ ‬جملگی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬آمریکا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬کنونی‭ ‬کم‭ ‬گردد،‭ ‬در‭ ‬برآوردهای‭ ‬رسمی‭ ‬تنها‭ ‬۳۴‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬مردم‭ ‬آمریکا‭ ‬می‭ ‬پندارند‭ ‬سیاست‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬مسیر‭ ‬درستی‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

‭*‬ارودریگو‭ – ‬دوارتهب‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬فیلیپین،‭ ‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬دوم‭ ‬اکتبر‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬ندارد‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬آینده‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬شرکت‭ ‬کند،‭ ‬سیاست‭ ‬ادوارتهب‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬ریاست‭ ‬خود‭ ‬نزدیکی‭ ‬با‭ ‬چین‭ ‬کومنیست‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دوری‭ ‬از‭ ‬پیمانهای‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آمریکا‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬پیمان‭ ‬نظامی‭ ‬بین‭ ‬فیلیپین‭ ‬و‭ ‬امریکا‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬می‭ ‬رسد،‭ ‬چینی‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬فیلیپین‭ ‬فشار‭ ‬می‭ ‬آورند‭ ‬که‭ ‬پیمان‭ ‬جدیدی‭ ‬با‭ ‬آمریکا‭ ‬تمدید‭ ‬نکنند‭.‬

‭*‬سرهنگ‭ ‬امامایا‭ ‬‭ ‬دومبویاب‭ ‬رهبر‭ ‬کودتای‭ ‬پنجم‭ ‬سپتامبر‭ ‬کشور‭ ‬اگینهب‭ ‬روز‭ ‬دوم‭ ‬اکتبر‭ ‬طبق‭ ‬قوانین‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬کشورانتخاب‭ ‬شد،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬هنوز‭ ‬سیاست‭ ‬و‭ ‬طرحهای‭ ‬دولت‭ ‬جدید‭ ‬چندان‭ ‬روشن‭ ‬نیست،‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬سابقه‭ ‬نظامی‭ ‬سرهنگ‭ ‬امامایاب‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬لژیونر‭ ‬ارتش‭ ‬فرانسه‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬راهنمایی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬دولت‭ ‬جدید‭ ‬گینه‭ ‬ارتباطاتی‭ ‬با‭ ‬فرانسویان‭ ‬بر‭ ‬قرار‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬

‭*‬مقامات‭ ‬نظامی‭ ‬کشور‭ ‬اتایوان‭ ‬‭ ‬چین‭ ‬ملیب‭ ‬خبر‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬گذشته‭ ‬اول‭ ‬اکتبر‭ ‬۳۸‭ ‬جنگنده‭ ‬چین‭ ‬کومنیست‭ ‬وارد‭ ‬حریم‭ ‬هوایی‭ ‬اتایوانب‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬جنگنده‭ ‬ها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬حمل‭ ‬بمب‭ ‬های‭ ‬اتمی‭ ‬نیز‭ ‬می‭ ‬بودند،‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬دوم‭ ‬اکتبر‭ ‬نیز‭ ‬۲۰‭ ‬جنگنده‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬حریم‭ ‬هوایی‭ ‬اتایوانب‭ ‬بدون‭ ‬مقاومت‭ ‬به‭ ‬پرواز‭ ‬در‭ ‬آمدند،‭ ‬چین‭ ‬کومنیست‭ ‬مصمم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خاک‭ ‬کشور‭ ‬چین‭ ‬ملی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬کومنیست‭ ‬اضافه‭ ‬کند،‭ ‬چین‭ ‬کومنیست‭ ‬شفاف‭ ‬بیان‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬ترجیح‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬بدون‭ ‬درگیری‭ ‬نظامی‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬نشد‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬نیروهای‭ ‬مسلح‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬کرد،‭ ‬برخلاف‭ ‬باورعمومی‭ ‬چین‭ ‬ملی‭ ‬پیمان‭ ‬دفاعی‭ ‬نظامی‭ ‬با‭ ‬آمریکا‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬پیمانی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬احتیاجات‭ ‬نظامی‭ ‬تایوان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز‭ ‬تامین‭ ‬کند‭ (‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬چین‭ ‬نهایتاً‭ ‬تایوان‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬دنیا‭ ‬کمی‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بس‭).‬

‭*‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬اگر‭ ‬طرح‭ ‬تزریق‭ ‬سرمایه‭ ‬ازیرساختاریب‭ ‬دولت‭ ‬بایدن‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬آید،‭ ‬تورم،‭ ‬گرانی،‭ ‬بیکاری‭ ‬و‭ ‬شکافهای‭ ‬کلان‭ ‬در‭ ‬بدنه‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬امروز‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬آنقدر‭ ‬مقروض‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬رهایی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ممکن‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‭ ‬رسد،‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬حزب‭ ‬دموکرات‭ ‬مخالفان‭ ‬بسیاری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬طیف‭ ‬چپ‭ ‬حزب‭ ‬دموکرات‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پشتیبانی‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اقتصاددانان‭ ‬وضع‭ ‬سخت‭ ‬نگران‭ ‬کننده‭ ‬است‭.   

‭*‬نیروهای‭ ‬نظامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬سپاه‭ ‬پاسداران‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬با‭ ‬جمهوری‭ ‬آذربایجان‭ ‬مانورهای‭ ‬دفاع‭ ‬نظامی‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهند،‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬۴۴‭ ‬روزه‭ ‬ارمنستان‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬آذربایجان،‭ ‬و‭ ‬هشدارهای‭ ‬تهدید‭ ‬آمیز‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬آذربایجان‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سویی‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬مستشاران‭ ‬نظامی‭ ‬اسرائیل‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬در‭ ‬نخجوان‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬آذربایجان‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬ایران‭ ‬نیروهای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬بفرستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جمهوری‭ ‬آذبایجان‭ ‬نیز‭ ‬پیام‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬تنش‭ ‬های‭ ‬بی‭ ‬مورد‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬منطقه‭ ‬عواقب‭ ‬نا‭ ‬مطلوب‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬دست‭ ‬بردارد‭. ‬

‭*‬مشکلات‭ ‬سوخت‭ ‬رسانی‭ ‬به‭ ‬پمپهای‭ ‬بنزین‭ ‬و‭ ‬دشواری‭ ‬رساندن‭ ‬مواد‭ ‬خوراکی‭ ‬به‭ ‬فروشگاه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبودن‭ ‬رانندگان‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬کامیونها‭ ‬باعث‭ ‬نگرانی‭ ‬و‭ ‬خشم‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ظاهراً‭ ‬پنج‭ ‬هزار‭ ‬راننده‭ ‬کامیون‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬اروپایی‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کردند‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬کشورشان‭ ‬برگشته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬بخاطر‭ ‬بیماری‭ ‬ویروس‭ ‬چینی‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‭ ‬خواهند‭ ‬کار‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬انها‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیده‭ ‬است،‭ ‬دولت‭ ‬محافظه‭ ‬کار‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬کردن‭ ‬مشکل‭ ‬راننده‭ ‬از‭ ‬رانندگان‭ ‬ارتش‭ ‬استفاده‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬آنکه‭ ‬وزارت‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬ترابری‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬استخدام‭ ‬رانندگان‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬کردن‭ ‬مشکل‭ ‬ویزا‭ ‬با‭ ‬مورد‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬برخورد‭ ‬منطقی‭ ‬کنند‭. 

‭*‬اگر‭ ‬ااُلاف‭ ‬‭ ‬شولتزب‭ ‬به‭ ‬صدر‭ ‬اعظمی‭ ‬آلمان‭ ‬برسد،‭ ‬برای‭ ‬جهان‭ ‬آزاد‭ ‬خبر‭ ‬چندان‭ ‬خیری‭ ‬نخواهد‭ ‬بود،‭ ‬گرایش‭ ‬به‭ ‬طیف‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬سیاستهای‭ ‬سوسیالیزم،‭ ‬آلمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬روسیه‭ ‬نزدیک‭ ‬خواهد‭ ‬کرد،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬آلمان‭ ‬از‭ ‬آمریکا‭ ‬خواهد‭ ‬خواست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬اول‭ ‬پایگاه‭ ‬های‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آلمان‭ ‬تعطیل‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬آنکه‭ ‬موشکهای‭ ‬استراتژیک‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬شنود‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آلمان‭ ‬انتقال‭ ‬دهد‭. 

‭*‬با‭ ‬آنکه‭ ‬دادگاه‭ ‬اسارکوزیب‭ ‬را‭ ‬محکوم‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یکسال‭ ‬در‭ ‬حبس‭ ‬خانگی‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬وکلای‭ ‬انیکولاس‭ ‬سارکوزیب‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬سابق‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬بتوانند‭ ‬محدودیتها‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬کمتر‭ ‬کنند،‭ ‬مخالفان‭ ‬نیز‭ ‬سخت‭ ‬مخالفت‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬نظر‭ ‬دادگاه‭ ‬عوض‭ ‬نگردد‭.‬

‭*‬روز‭ ‬شنبه‭ ‬دوم‭ ‬اکتبر‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬۱۲۷‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭  ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬سلطنتی‭ ‬سابق‭ ‬روسیه‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬رسمی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اعضاء‭ ‬خانواده‭ ‬رومانف،‭  ‬پرنس‭ ‬جورج‭ ‬با‭ ‬دوشیزه‭ ‬ربکا‭ ‬که‭ ‬اهل‭ ‬ایتالیا‭ ‬می‭ ‬باشد‭ ‬با‭ ‬مراسم‭ ‬تمام‭ ‬رسمی‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬سن‭ ‬پترزبورگ‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کاخهای‭ ‬قدیمی‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتی‭ ‬رومانف‭ ‬ازدواج‭ ‬کند،‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬روسیه‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬رومانف‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬خانواده‭ ‬های‭ ‬قدیمی‭ ‬اشراف‭ ‬دوران‭ ‬امپراطوری‭ ‬روسیه‭ ‬اجازه‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬مشکل‭ ‬در‭ ‬روسیه‭ ‬اقامت‭ ‬کنند،‭ ‬دولت‭ ‬پوتین‭ ‬برای‭ ‬جانشینان‭ ‬خانواده‭ ‬رومانف‭ ‬نیز‭ ‬امتیازاتی‭ ‬قائل‭ ‬می‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬هایی‭ ‬نیز‭ ‬انجام‭ ‬می‭ ‬دهند،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬ازدواج‭ ‬پرنس‭ ‬جورج‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۵۰۰‭ ‬مهمان‭ ‬دعوت‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬