1379-72

 

يك ديدگاه

هنگامی که پژوهنده در برابر عظمت دنیای بیکران مجهولات قرار می گیرد و آن را با معلومات خویش سنجش می کند مجبور به تسلیم و تعظیم و بی نهایت بودن آن می شود تنها در آن هنگام است که پژوهنده به عمق عجز و ناتوانی خود در زمینه پژوهش مطلع می گردد و ناچاراً به درون اندیشی می پردازد و از حقیقت دور می شود مباحث جدلی این افراد بار گران و امتیاز بارز فلسفی ندارند و بیشتر به علم کلام نزدیک تر هستند تا فلسفه و اگر احیاناً نشانه هایی از شباهت باشد هیچکدام از آنها برهان قاطع نمی باشند ولی هر کدام حقیقتی دارند که ذهن آدمی را به پرسش و شک وا می دارد اما مجهولات همانا مجهول باقی می مانند و نا مفهوم مفهوم نمی گردد، در دیانت هم شاهد هستیم که فلسفه کمتر مورد توجه پژوهشگر قرار می گیرد احتمالا یکی از دلایل عمده آن باشد که دین از «وحی» سازه شده و فلسفه سازه عقل است تردیدی هم نداریم که بیشتر ادیان به عقل انسان و جوانب استدلال عقلانی توجه دارند و آن را با اهمیت می دانند منتها در دیانت گفته می شود عقل میزان حد وحدود مشخص و محدود دارد اما «وحی» از مبدائی بالاتر از عقل صادر شده لذا ارج والاتر و اعتباربیشتر دارد، برخی نیز می گویند «عقل حکم نمی کند» و «تجربه هم معلوم نمی کند» و بنیاد هستی و چه بودن جوامع به رأی و خواست حاکمان بستگی دارد اندیشه های فلسفی دیانت می تواند خاصیت «گریز» از زمانه را داشته باشد یعنی در شرایطی که ارائه می گردد اساساً به زمان و مکان توجه کمتر دارد و در یک ساختار مشخص و پیش ساخته ظاهر می شود، تحلیل اینگونه اندیشه ها آسان نیست چون از یک نظر رابطه اندیشه ارائه شده باید باجامعه وقت بررسی گردد و از نظری دیگر خود پدیده اندیشه مورد بحث قرار گیرد، حق و حقوق قانونی مردم در حکومت های مذهبی حد وسط است میان اندیشه های فلسفی سیاسی و فلسفه دیانت- سال های متمادی در جمهوری اسلامی  امریکا را بعنوان «شیطان بزرگ» شناسایی می کنند

1384-86

اما در شرایطی با این شیطان بزرگ بر سر میز مذاکره می نشینند و انتظار دارند مردم نیز این «روش رفتار» و اندیشه را پذیرا شوند مردم نیز به تاریخ و تجربه وفلسفه ارائه شده در سی و اندی سال گذشته رجوع می کنند و رویداد را بررسی می کنند و می بینند نامفهوم مفهوم نشده است و پی می برند که هنوزمعلومات آنها در برابر مجهولات بی کران تا چه اندازه ناچیز است- آنچه از این داده ها  می توان برداشت کرد تفاوت اساسی در شناخت است؛ فرهنگ دانستنی ها ومیزان سنجش مسایل در شرق هنوز فاصله زمانی کلانی با غرب دارد.

***

• علی مطهری1384-87 یکی ازنمایندگان مجلس اسلامی گفت دوربین های ایمنی محل کار او نشان داده است که نه نفر از ماموران اطلاعات در تهویه مطبوع دستگاه شنود قرار داده اند و احتمالا تمام نمایندگان مجلس تلفن هایشان به وسیله وزارت اطلاعات شنیده و ضبط می شود. محمد علوی وزیر اطلاعات معاون و یکی از رؤسای بخش شنود را از کار برکنار کرد.
• عربستان سعودی سفارش خرید 15 هزار موشک ضد تانک ازنوع ریتون را به امریکا سفارش داده – امریکا می گوید عربستان با داشتن چهار هزار ضد تانک از نوع ریتون نیازی بیشتر به این اسلحه ندارد و برخی می گویند احتمالا این موشک ها نهایتا از جبهه سوریه سر در خواهد آورد.
• امریکا تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرد و ایران اعلام کرد تا اطلاع ثانوی درکنفرانس ژنو یا وین شرکت نخواهد کرد- چند ساعت پس از اعلام این خبر دوباره وزیر خارجه گفت درکنفرانس شرکت خواهیم کرد.
• یک گروه تروریستی القاعده 18 نفر از کارکنان فنی لوله گاز رسانی در منطقه «بلدروز» عراق را کشتند 15 نفر از کشته شدگان ایرانی بودند احتمالا در آینده نزدیک القاعده عملیات بیشتری علیه منافع و شهروندان ایران انجام خواهد داد- تروریست ها از جبهه سوریه به عراق آمده بودند.
• رهبر حزب الله1384-88 لبنان حسن نصر الله محرمانه به تهران رفته و با مقامات امنیتی ایران درباره احتمال جنگ با اسرائیل و مخصوصاً مسئله امنیتی و حفاظت رهبران حزب الله گفتگو کند.
• سلمان بندر از رهبران امنیتی سعودی با چندین امیر ارشد و مدیران امنیتی سعودی محرمانه به اسرائیل رفتند تا در مورد روبرویی با مشکلات منطقه با هم طرح وبرنامه های مشترکی را پیاده کنند.
• مقامات امنیتی ایران در ناحیه کرمان اعلام کردند که یک مأمور اداره  MI6 سازمان امنیت انگلستان را دستگیر کرده اند و این مأمور در بازپرسی اعتراف کرده که جاسوس است- باید گفت درکرمان خبری نیست که انگلستان به آنجاجاسوس بفرستد ضمن آنکه یادمان باشد احسان طبری نیز از نظریه پردازان حزب توده در بازپرسی گفته بود فردی خائن و نوکر روس هاست واصلا در زندان فهمید که نظریه پرداز نبوده است.
• برخی از رسانه های داخل و خارج ایران درحاشیه خبرها نوشتند سه جزیره ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی  به کشورهای جنوب خلیج فارس پس داده می شود منتها سپاه در ابوموسی پایگاه هوایی و موشکی خود را هم چنان حفظ خواهد کرد.
• توافقی که میان1384-89 روسیه و امریکا صورت گرفته عملا سوریه به دو کشور تقسیم می شود بخش شمال بشار اسد و یاران ایرانی او حاکم خواهند بود و بخش جنوب امریکا و مخالفان سوری بشار اسد-اما نکته اصلی توافق دو طرف درنابودی نیروهای القاعده در سوریه است که بمرور به مرزهای ایران و ترکیه رسیده و دارد بسوی قفقاز شمالی لاک پشتی حرکت می کند.
• تک تیراندازان ارتش لبنان با شلیک بسوی مرز اسرائیل یک سروان ارتش دفاعی اسرائیل را به قتل رساندند مرزبانی اسرائیل روز بعد 15 دسامبر با تیراندازی متقابل دو سرباز لبنان را هدف قرار داد و هواپیماهای شکاری اسرائیل با پروازهای مرزی به لبنان هشدار دادند- ارتش لبنان و اسرائیل هر دو نیروهای مرزی را به حالت آماده باش کامل در آورده و مسئله تیراندازهای مرزی را بررسی می کنند.