1379-72

يك ديدگاه

در جامعه شناسی رابطه بین خصوصیات فردی انسان و فرهنگی انسان ها و رابطه فی مابین و با بررسی حقایق و شواهد مستند تاریخی و ویژگی های تفکر اجتماعی و فلسفی در جوامع شکل کلی جامعه به تصویر کشیده می شود، فرهنگ چیزی جز ارائه مسایل فکری و رفتاری نیست که انتقال آن موروثی است طبعاً رویدادهای تاریخی برخی از جنبه های آن را زدوده و یا اضافه می کند، مذاهب نیز قوانینی هستند برای بقاء و حفظ جامعه و شکل دادن به آن به همین دلیل شکل تکامل آن از ابتدای پیدایش دائم در تحول بوده و هست و در فرهنگ های مختلف بنا برنیاز، زمان و مکان مذاهب بشکل خاص عمل می کنند و از آنجائی که جوامع بخشی مهم از رابطه خصوصیات انسانی و فرهنگی هستند فرهنگ ها مسئله دیانت را یا می پذیرند و یا با آن مخالفت می کنند دیانت بطور کلی خواستی ندارد که در مرز مشخص و روشنی «حیات» داشته باشد فرهنگ ها هستند که این مسئولیت «مذهبی» را تقبل می کنند، در دوران پادشاهی کهن ایران سرزمین ایران 11 میلیون کیلومترمربع از 18 میلیون کیلومتر مربع دنیای متمدن را در بر می گرفت و هیچ کدام ازادیان امروزی یا نبودند و اگر بودند محدود به یک منطقه خاص و کوچک بود  و یا هنگامی که در یونان باستان ده ها خدای بزرگ و کوچک پرستش می شد بزرگان فلسفه یونان مسایلی را مطرح می کردند و بر محور آنها بحث می شد که امروز در ادیان و مراکز پژوهشی علمی و فلسفی جهان همان مسایل سرآمد گفتگوها است، پس رابطه موجود بین «انسان و فرهنگ» مرزی محدود و بسته ندارد و محصول ذهن و رفتار انسان در تدوین و تفکر جامعه بشری از یک بی نهایت ساده تا بی نهایت پیچیده بستر گسترده داشته ودارد، تمدن ها کمتر وابستگی به مرز «خاص» دارند و هنگامی که احساس می کنند «ذهن و رفتار» فرهنگی انسان به بیراهه می رود بار سفر می بندند و جای مناسب تر را انتخاب می کنند، نمونه آن تمدن یونان باستان است که بمرور از یونان به رُم  باستان رفت و تمدن امروز غربی براساس پی ریز اولیه تمدن یونان ساخته و پرداخته شده است، لذا در بررسی ها و پژوهش ها پیش از آنکه انگشت اتهام را بسوی «ادیان» نشانه کنیم باید نخست به جامعه شناسی و مردم شناسی و روابط و داده های مستند رجوع کنیم تا بتوانیم منصفانه قضاوت درست تری را انجام داده باشیم، اهمیت زبان در فهم و قدرت اندیشیدن، سنت های مردمی و کهن، تغذیه، اقلیم، موقعیت جغرافیایی و سوابق تاریخی و تاثیر ضربه های فرهنگ های یورشی مذهبی و قومی در طول زمان همه باید بصورت شواهد مورد بررسی قرار گرفته شود تا بتوانیم  پاسخی بیابیم که جایگاه علمی آن قابل توجیه باشد- مغول ها بنا بر مسایل روز یا مسیحی می شدند ویا مسلمان اما همیشه قانون فرهنگ مغولی «یاسا» را حفظ می کردند، ابن تیمیه «جد تاریخی» سلفی ها، در زمان حمله مغول گفته بود این ها ادعا می کنند مسلمان هستند اما قوانین «فرهنگ» خود را دارند و پایبند آن هستند.

***

• یک گروه ترور پنج نفره فرمانده1385-73 نیروهای القاعده در جنوب سوریه «محمد خیاری» را با رگبار مسلسل کشتند به جز مسلسل از یک موشک ضد تانک هم در این عملیات استفاده شده بود این عملیات که احتمالاً با همکاری حزب الله و واحدهای قدس در سوریه انجام گرفت درعکس العمل به کشتن فرمانده عملیات حزب الله بود که هفته پیش ترور شد.
• نیروهای جدائی طلب سیستان با قرار دادن مین در مسیر حرکت یک خودروی نفربر سپاه باعث کشته شدن سه نفر از اعضاء سپاه شدند مسئولیت مین گذاری را سازمان «جیش العدل» که گروه سنی مذهب هستند برعهده گرفتند.
• «رونی بیگس»1385-74 که در دهه 1960 بهمراه تیمی از دزدان یک قطار دولتی حامل  «پول» در انگلستان را دزدیده بودند و تنها بازمانده این گروه بود هفته پیش در سن 84 سالگی در لندن درگذشت- بیگس به 30 سال زندان محکوم شده بود اما توانست به برزیل برود و از مصونیت شهروندی آن کشور استفاده کرد اما بالاخره ناچار به انگلستان برگشت و سال های آخر عمر را بیمار و بیشتر وقت در بیمارستان بود.
• سفیر عربستان سعودی درانگلستان در گفتگویی اعلام کرد که عربستان امیدی به دوستان خود ندارد و باید در مورد سوریه و ایران به تنهایی اقدام کند.
• مقامات وزارت اطلاعات ایران اعلام  کردند که مامور دستگیر شده خارجی «احتمالاً» برای سازمان امنیت  انگلستان کار می کرد و ماموریت داشت ورود و خروج کشتی های نفتی در خلیج فارس را در نظر بگیرد- یک سایت خبری هم نوشت نزدیک به 40 سال است اینگونه مسایل با ماهواره رسیدگی می گردد.
• درایام ماه ژانویه وسال نو مسیحیان عراق شدیداً زیر فشارهای محلی و دولتی می باشند 80% از مسیحیان عراق با پایان کار صدام عراق را ترک کرده اند اما آنهایی که هنوزنتوانسته اند و یا نمی توانند به کشورهای دیگر بروند مورد ضرب وشتم گروه های افراطی قرار می گیرند.
• آغاز1385-75 نا آرامی ها در سوریه به هر دلیل که بوده امروز اصل مسئله فراموش شده و تنها بخش «برادرکشی» آن با شدت تمام اداره می شود چه اهمیت دارد «بشاراسد» بماند و یا برود و یا یک دیکتاتور دیگر بر سر کار بیاید- جهت  توجه سازمان ملل خواب آلود نزدیک به 150 هزار نفر از مردم سوریه کشته شده اند وهنوز نه تنها هیچ راه  چاره ای برای حل مسئله دیده نمی شود بلکه نشانه ها از ادامه جنگ گسترده تر از هر گوشه سوریه احساس می شود.
• ژنرال1385-76 «نیک – هیوتون» رئیس ستاد ارتش انگلستان به مسئولان پارلمانی کشور هشدار و اخطار داد که کم کردن بودجه ارتش بی رویه صورت می گیرد واین برای امنیت ملی انگلستان و دنیای آزاد خطرناک محسوب می شود.
• دونفر از اعضاء کنگره امریکا «آدم – شیفت» و «براد- شرمن» جمهوری آذربایجان را در مورد کشتن یک سرباز ارمنی که بهمراه گروه صلح سازمان ناتو خدمت می کرد محکوم کردند- سرباز یاد شده به هنگام  استراحت درخوابگاه بوسیله یک سرباز آذری حلقومش با کارد قطع و کشته شد- آذربایجان به قاتل یک ماشین هدیه داد.
• در یک پیام غیرمنتظره از سوی مقامات بحرینی گفته شد روش و روند سیاست امریکا کشورهای عرب خاورمیانه را به پایگاه سیاسی ، نظامی روسیه نزدیک می کند.
• وزیر دفاع جمهوری آذربایجان سرهنگ « حسن اوف » برای چند روز مهماندار ژنرال الب ارسلان فرمانده طرح و برنامه ستاد ارتش ترکیه بود-  می گویند این دیدار احتمالا دیدار ووضع آمادگی از موقعیت ارتش جمهوری آذربایجان است که خود را آماده جنگ با قره باغ می کند.