1379-72

يك ديدگاه

«فانون – فرانس» نظریه پرداز1386-80 انقلابی در جزیره فرانسوی مارتنیک در سال 1925 بدنیا آمد تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته پزشکی روانشناسی در فرانسه به اتمام رساند و نهایتاً در الجزیره ساکن شد، «فانون – فرانس» عقیده داشت که مردمی که کشورشان مستعمره بوده است پس از یافتن استقلال هنوز از نظر روانی نمی توانند مفهوم واقعی استقلال را درک کنند مگر آنکه برعلیه کشور استعمارگر مبارزه مسلحانه انجام داده باشند در مورد کشورهای افریقایی که آزادی و استقلال خود را بدون خونریزی و با گفتگو بدست آورده اند مثال می آورد که چگونه پس از دست یابی به استقلال و طی مراحل انتقال قدرت، صنفی از جامعه حاکمیت را بدست می گیرد و در پناه و پوشش واژه استقلال همان روش استعمارگر را بکار می برد، «فانون – فرانس» باور داشت استقلال زمانی معنی حقیقی دارد که طبقه «زحمت کش» جامعه به مبارزه بپردازد و چون چیزی را ندارد که از دست بدهد حتماً حاصل مبارزات به نفع عموم مردم خواهد بود و انقلاب تنها تعلق به یک صنف بخصوصی ازجامعه نخواهد داشت فانون- فرانس هم چنان یادآوری می کند و هشدار می دهد که در هنگام بدست آوردن استقلال باید مراقب بود که اندیشه انقلابی گرفتار احساسات ملی گرایی نگردد، ارج امتیاز ملیت دلیل به خصوصی کردن اندیشه  انقلابی نمی باشد-
«آدورنو» این معادله را بازتر می کند او می نویسد رابطه دو انسان که جزو طبقات زحمت کش و مولد کار مفید در جامعه هستند اگر ندانسته با هم  در مورد کاری که میکنند موافق باشند به سود کارفرما تمام خواهد شد و طبقه کارگر تابع خواست قوانین قانونگذاران مستبد می گردد اما اگر آمادگی ذهنی در جامعه درحد معقول وجود داشته باشد رابطه دو فرد را در محیط کار از شکل خاص «مولد کار» که نمی اندیشند خارج و ارزش کار به سنجش و ارزیابی واقعی مبدل می گردد- اما حرکت ها و نهضت هایی که جانشین حکومت ها می شوند تا صنفی از حاکمان  را برکنار و «صنفی» دیگر را جایگزین کنند نمی توان نامش را انقلاب گذارد، استعمار تنها به شکل «نشانه های سرمایه داری» که مارکس بیان می کند ظاهر نمی شود و تا زمانی که استقلال واژه ای باشد که عملا برای گروه و طبقه خاص از جامعه اهمیت داشته باشد نمی توان نامش را استقلال گذاشت «فانون – فرانس» مبارزات مردم الجزیره را برای بدست آوردن استقلال انقلاب واقعی می دانست هرچند یک سال پیش از استقلال یافتن رسمی الجزیره در سن 36 سالگی درگذشت اما در نوشته های او می خوانیم که چگونه استقلال را در «تن و روان» مردم الجزیره احساس می کرد مشکل امروز در خاورمیانه و بهار عرب از آنجا آغاز می شود که از ابتداء استقلال «تن و روان» برای مردم دنیای عرب وجود نداشته است اگر مبارزاتی انجام گرفته قصد سرنگونی رژیم هاو بدست آوردن قدرت از طریق جانشینی بوده است  جانشین ملک آدریس در لیبی به مردم لیبی نه آزادی داد و نه استقلال در سوریه، اردن و دیگر کشورهای منطقه استقلال مشروط و با وابستگی های پیچیده مطرح است… پایان رژیم پادشاهی در عراق با یک سناریو دیکتاتوری آغاز شد تاریخ یادآور دورانی است که هرچند گاه یکبار گروه های نظامی درعراق با ضربات حکومتی دولت ها را عوض می کردند بیاد دارم سال ها پیش از «انقلاب» در ایران هفته نامه توفیق کاریکاتوری از دو عرب آفتابه  بدست کشیده بودکه با هم گفتگو می کردند«یکی از آنها به دیگری می گفت: راخی از وقتی که شبه وبا آمده دیگه به کودتا مودتا نمی رسیم»  و امروز بیماری های سیاسی و بهانه های واهی دیگر در خاورمیانه هم چنان منطقه را در آتش می سوزانند و دائم از واژه «استقلال» و «آزادی» بی رویه استفاده می کنند تا کارهای نامعقول را موجه جلوه دهند- نفت سرنوشت مردم منطقه را تعیین خواهد کرد و نه رهبران خرد و کلان.

***

• اگر حاصل گفتگوها بین ایران و غرب در شکل ظاهری دیدار و نشست و برخواست تفاوتی عمده نکرده اما عملاً نشانه های این دیدارها اثر مخّرب بر ساختار فکری و مدیریت و رهبریت سیاسی در ایران داشته است تفاوت ها میان گروه های گوناگون پر رنگتر و برجسته تر شده و شمشیرها از رو بسته شده است، نمونه دیگر اتحاد جماهیر شوروی بود که در شرایطی کاذب و ساختگی مدیریت حاکم منحل و مدیریت نوین قدرت را بدست گرفت از آن پس تمام کشورهای ماهواره ای با داشتن سنت و زبان و فرهنگ های متفاوت یکسان و یک زمان مدیریت خود را بنام «انقلاب» عوض کردند… 
• یکی از رهبران سنی که سابق وزیردارایی لبنان و از دوستان «رفیق حریری» بود در انفجار بمبی که در مسیر اتومبیل او قرار گرفته بود کشته شد بهمراه «محمد شاطه» چند نفر از محافظان او نیز کشته شدند- دولت لبنان و مقامات امنیتی منطقه انگشت اتهام را بسوی حزب الله و هم پیمان آنها سپاه قدس نشانه کرده اند.
• دولت چین دو نیروگاه اتمی در پاکستان می سازد مقامات چینی دولت پاکستان را هم پیمان خود در برابر هندوستان می دانند و از هر فرصتی برای ایجاد تنش میان هند و پاکستان استفاده می کنند.
• فساد مالی1386-81 و سیاسی درترکیه به اوج خود رسیده و دولت حاکم را به لرزه در آورده است اردوغان برای رهایی از بحران کنونی دخالت دولت ها و نیروهای مخالف ترکیه را بانی اصلی فساد می داند و گفته است شاید چند نماینده کشورخارجی را از ترکیه اخراج کند- اردوغان ترکیه را به شکل غیردموکراتیک اداره می کند و فعالیت احزاب مخالف بسیار محدود شده است.
• انگلستان نیز مانند بقیه کشورهای اروپای غربی با مشکل مهاجران غیرقانونی روبرو است- بیش از 75% مهاجران غیر قانونی هم چنان بدون مزاحمت سر بار جامعه هستند و دولت نه تمایل و نه نیروی کافی برای برخورد و رسیدگی به پرونده این غیرقانونی ها دارد.
•براثر بمب گذاری در یک مرکز تجاری مسیحی متعلق به آسوریان بیش از 14 نفر کشته شدند- این بمب گذاری در روز کریسمس روی داد.
• سیاست ملی ایران هیچ تغییر روشی نکرده تنها در هنگام بحران اقتصادی مدیریت سیاسی کشور تصمیم گرفته که برای رهایی از بحران و برداشت تحریم ها با غرب به گفتگوهای خود ادامه دهد- سیاست غنی سازی اورانیوم و طرح های هسته ای هم چنان ادامه دارد- حداقل این برداشتی است که صاحبنظران امنیتی خاورمیانه در چند ماه گذشته ابراز داشته اند.
• دولت اسرائیل در مشکل ترین دوران تصمیم گیری سیاست خارجی خود می باشد رویدادهای منطقه ویارگیری های جدید، اسرائیل را با مسئله چه کنم و چه باید کرد و به چه کسی اطمینان داریم روبرو شده سال 2014 برخوردهای مرزی در منطقه سوریه و اسرائیل و لبنان و اسرائیل از سر گرفته خواهد شد.
• ناظران سازمان ملل در شهر حلب سوریه گفتند براثر بمباران مناطق غیرنظامی شهر بوسیله هواپیماهای نیروی هوایی سوریه 400 کودک جان خود را از دست دادند- خلبانان پس از بازگشت از ماموریت برای سلامتی جان بشاراسد دعا کردند!
• گروه های افراطی و سازمان اخوان المسلمین به رویارویی با مقامات حاکم مصر درآمده و به تظاهرات گسترده می پردازد در تظاهرات و بمب گذاری های چند روز اخیر چندین نفر کشته شدند- مقامات امنیتی نزدیک به 300 نفر را دستگیر و به زندان موقت انتقال داده اند- بیشتر آنها با پرداخت وثیقه آزاد خواهند شد.
• در جنگ میان نیروهای دولتی سودان و دولت خودگردان جنوب سودان که بخاطر منابع نفتی جنوب سودان آغاز شد فرصتی به افراطیون مذهبی مسیحی و مسلمان داد که به کشتار همدیگر بپردازند فعلا اصل قضیه نفت فراموش گشته و برادرکشی مذهبی هم چنان درجریان است.
• دولت آرژانتین برای چندمین بار تهدید کرد که به جزایر «فالک لند»نیرو خواهد فرستاد- دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان هم به مردم انگلستان قول داد چنین اجازه ای به آرژانتین نخواهد داد بیشتر مردم «فالک لند» انگلیسی و اسکاتلندی تبار هستند و بارها در همه کرسی و رای گیری عمومی اعلام کرده اند که نمی خواهند از انگلستان جدا شوند- چندین سال پیش دولت نظامی آرژانتین  در این جزایر انگلیسی نیرو پیاده کرد اما نخست وزیر انگلستان با فرستادن ارتش انگلیس به منطقه در جنگی سخت آرژانتین را شکست و جزایر را آزاد کرد.
• رضا مرزبان نویسنده طیف چپ و از قدیمی های روزنامه نگاری ایران درفرانسه درگذشت- مرزبان مدتی هم با نشریات توده ای همکاری داشت- از نوشته های او سوسیالیسم میانه را استنباط می کنیم. رضا مرزبان از زحمت کشان مطبوعات ایران بود.