1379-72

يك ديدگاه

در فرهنگ سیاسی زبان فرانسه واژه ای می باشد بنام «کوهابیتاسیون» یا هم زیستی سیاسی کاربُرد این واژه برای بیان وضعیتی است که حکومت بوسیله دو یا چند حزب مخالف با هم1387-62 رهبریت امور کشور را  در دست دارند برای نمونه در سال 1986 رئیس جمهور فرانسه «فرانسواز میتران» از طیف چپ و نخست وزیر «ژاک شیراک» به طیف راست تعلق داشت اما رهبریت کشور با هم زیستی سیاسی راهی را در پیش گرفتند و خواست مردم و قانونگذاران را به اجرا در آوردند- کشورهایی که قانونگذاران آن هدفی جز حفظ منافع قدرت حکومت در وهله اول و حفظ منافع بیگانگان در وهله دوم مسیر کار خود قرار داده اند مردم را نسبت به حکومت بی اعتنا و بدبین می کنند عراق امروزی یک چنین وضعی پیدا کرده است مردم حرفی برای گفتن به دولت ندارند چون دولت عراق حوصله و گوش شنوا ندارد و اساساً امر بر بیگانگان است، سه هفته پیش دولت عراق به خواست و پیشنهاد بیگانگان سه لشکر کامل از زبده ترین واحدهای ارتش را به چند شهر گسیل داشت تا پایگاه های القاعده عراق را از بین ببرند این رویداد به احتمال زیاد با طرح و برنامه ریزی سپاه قدس ایران هماهنگ شده بود اما پس از سه هفته جنگ سربازان عراقی شکست خوردند و با به جا گذاردن اسلحه و مهمات از میدان جنگ نامنظم بسوی بغداد فرار کردند- شکست نظامی عراق شکستی بزرگتر برای سیاست اجرایی و توانائی های نظامی سپاه قدس هم بود- روز سوم نوامبر فرمانده القاعده عراق «البغدادی» منطقه قدرت خود را «خلیفه گری خودگردان اسلامی» اعلام کرد که 260 کیلومتر مربع را در بر می گیرد- در ایران فرماندهی سپاه بطور کلی عقیده دارد دولت روحانی با ایجاد محدودیت ها و گرفتن امتیازات از سپاه و طرح هایی چون بنادر آزاد و ادغام ارتش و سپاه اساس قدرت نگهبان و نگهدارنده رژیم «سپاه» را در سیاست های داخلی و خارجی ضعیف کرده است، اخیرا نیز برخی از قانونگذاران در ایران پیشنهادهای «حاشیه ای» می کنند که در قوانین کشور بهتر است تجدیدنظرهایی صورت پذیرد تا قانون حافظ منافع مردم و خواست مردم باشد و کمتر به دولت و حاکمان بپردازد درواقع قانونگذاران می گویند پایگاه مردمی در ایران آسیب پذیر است و باید وضع را با خوب شناسی ترمیم کرد، بهرسان حادثه جنگ سه هفته ای عراق که به احتمال قوی در ماه های آینده شاهد عمل و عکس العمل های متقابل نظامی خواهیم بود فعلاً در این مرحله لشکر هفتم و واحدهای ویژه گُردان یکم عراق را تار و مار کرده و نشانه هایی هست که تروریست های القاعده به درون مرزهای ایران هم سرایت خواهند کرد.

***

• ارشد ترین مقام القاعده درلبنان بنام «مجید – ال – مجیدی» که در روز 30 دسامبر در بیروت دستگیر شده بود در زندان درگذشت – مرگ او مشکوک توصیف شده است.
• نیروهای ملی گرا و قومی و مذهبی نسل جوان اروپا صف آرایی می کنند تا در سال 2014 اعتراضات گسترده علیه دول سازشکار، لیبرال و بی اراده اروپا انجام دهند.
• ارتش ترکیه در یک بیانیه بی سابقه (…حداقل در چند سال اخیر) به دولت اردوغان اخطار کرد که هشیارانه به پرونده های نظامیان ترکیه که به جرم واهی در زندان هستند رسیدگی کند- نزدیک به 3 هزار امیر و افسر ارتش ترکیه در زندان های ترکیه می پوسند.
• حزب کمونیست چین به رهبریت آن کشور اختیارات فوق العاده داده است تا امسال بتواند با مشکلات عظیم کشاورزی ، اقتصادی و سیاسی قاطع و با دست آزاد برخورد کند- مخالفان این اختیارات را دیکتاتوری مطلق نامیدند.
• جنگ های داخلی در سودان با آن که شکل مذهبی به خود گرفته است اما دلیل اصلی جنگ منابع سرشار نفت در جنوب سودان است که مشتریان زیادی پیدا کرده- حاصل ونتیجه جنگ وکشتار هم چنان برقرار است.
• کرزای1387-63 اخیراً برای چندمین بار گفته است که افغانستان هیچ نیازی به نیروهای امریکایی ندارد- مخالفان او می گویند پس چرا «کرزای» جهت حفاظت خود 70 نفر از سربازان سابق ارتش امریکا را در اختیار دارد؟
• نیروهای القاعده پاکستان مدتی است که در ناحیه «کویته» در 114 کیلومتری مرز بلوچستان ایران تجدید سازمان می کنند و سعی می کنند از وضعیت پادگان های «پیپ» «بنت» و «اسپکه» و منطقه حساس شنود «کوه ملک سیاه» اطلاعات جمع کنند.
• عربستان سعودی از طریق عوام و انصار خود و سازمان اطلاعات و امنیت و ارتش پاکستان به گروه های جدایی طلب بلوچ ایران کمک مالی می کند- ایلات بزرگ مانند، مبارکی، نارویی و … به این مسائل توجه و علاقه ای نشان نمی دهند.
• انفجارچند بمب بوسیله تروریست های انتحاری چچن در روسیه مقامات اطلاعات و امنیت روسیه (FSB) و (SVR) راشدیدا نگران کرده که مبداء تروریست هادر مسابقات زمستانی المپیک در روسیه دست به عملیات خرابکاری بزنند- روس ها برآورد کرده اند که القاعده بمرور به داغستان  و قفقاز شمالی هم خواهد رسید.
• چند مجله چینی1387-64 وابسته به دولت چین در بخش خبرها نوشتند که رهبر کره شمالی شوهر عمه خود را به همراه پنج نفر دیگر به یک باغی انداختند که در آن 120 سگ  سه روز گرسنگی کشیده بودند- سگ ها شوهر عمه و پنج نفر دیگر را تکه پاره کردند و تماماً خوردند. رهبر کره شمالی و برخی از هم پالکی های او به مدت یک ساعت شاهد این نمایش وحشیانه بودند- مخالفان رهبر کره شمالی به جهان غرب و سازمان ملل اعتراض می کنند که چرا به این پدیده سرطانی کاری ندارد.
• دولت آقای روحانی از طریق مقامات قضایی کشور علیه مقامات و نزدیکان به دولت سابق «دشواری ها» و «بهانه» ایجاد می کنند- محمود رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد با وثیقه آزاد است اما امکان بازداشت دوباره او وجود دارد- این اواخر نیز احمدی نژاد به قم می رود و با علما و مراجع دیدار می کند تا کمبود قدرت را جبران کرده باشد.
• دولت نیجریه اعلام کرد که قصد ندارد پالایشگاه های نفت کشور را به بخش خصوصی بفروشد- ناظران مسایل نیجریه احتمال آغاز دوباره ناآرامی و احتمالا جنگ در نیجریه را حدس می زنند.
• مردم روسیه پوتین1387-65 را مرد سال انتخاب کردند، مخالفان پوتین هم گفتند آنهایی که رأی ندادند یا فراری هستند یا زندانی هستند.
• اتحادیه اروپا به ترکیه هشدار دادکه با فساد اقتصادی آن کشور که جنبه سیاسی دارد و به همسایگان هم سرایت می کند با درایت و بدون بغض رسیدگی کند.
• آقای خامنه ای در نطقی گفتند طرح نا آرامی های چند سال پیش طرحی 30 ساله بود و از سوی یک کشوربیگانه برنامه ریزی شده بود اما ما این کشور را هنوز شناسایی نکرده ایم؟ برخی پرسیدند پس چرا به سفارت انگلیس حمله کردید؟