1322-41

يك ديدگاه

حقایقی هستند که شکل دیگری به جز حقیقت نمی توانند داشته باشند اما هستند حقایقی که در شرایط خاص می توانند شکل غیر حقیقی هم داشته باشند و آن به هنگامی  است که حقیقتی دارد صورت می پذیرد اما هنوز شکل نگرفته است- حقیقتی که در هر زمان منطقی شناسایی و تائید شود دائمی است- ویلیام کوین فیلسوف امریکایی با بکارگیری ریاضیات فلسفه ضربات سنگینی  به باورمندان قدرت زبان فلسفه در تحلیل و بررسی وارد آورد کوین به حقیقت کلمه و رابطه آن با موقعیت حقیقی کلمه در جامعه امتیاز خاصی داد. کوین می گوید شناخت حقایق دائمی و حقایقی که به وضعیت ها مربوط می گردد و در شرف صورت پذیرفتن است با صلابت،  آگاهی و حضور ذهن مردم شناسایی می شود کتاب «پارادوکس و انشاهای دیگر» که کوین آن را در سال 1966 انتشار داد زمینه های شناخت حقایق را مرحله به مرحله برای خواننده توضیح می دهد و پرسشی نیز ارائه می دهد که حقیقت درجامعه چه تاثیری بر روی افراد جامعه می تواند داشته باشد،نخست آنکه  در طبیعت بشر امنیت بالاترین خواست های انسان است این حقیقت امنیت می تواند عقلانی، شغلی، بهداشتی، فرهنگی، سیاسی،خانوادگی و غیره باشد، رستگاری انسان در دانستن و شناخت است که جمیع این خواست ها سعادت نفسانی به بار می آورد و جامعه آزاد را پایه ریزی می کند واما حقیقت در مورد رویدادهای اخیر ایران آن است که به مدت 30 سال امنیت و رستگاری ملی را در داشتن نیروگاه و برنامه های هسته ای می دانستیم و تمام کوشش و خرج ها و سرمایه ها برای بدست آوردن «سعادت نفسانی» از راه توصل به آنچه می تواند سرنوشت ایران را از نظر عقلانی به مرحله ای برساند که استدلال برای شناخت ها با عقلانیت انجام پذیرد و نه از راه فرامین صورت گیرد انجام داده ایم، ولی ظاهرا هنوز اکثریت مردم توانایی تشخیص حقایق منطقی را ندارند و آنچه فرمایشی  صورت می پذیرد به آن تکیه کرده اند، فرامین هم چنان صادر می شود و شنونده  این فرامین را بدون شک و تردید قبول می کند و از فهم معانی که می تواند بمرور آزادی و حقیقت آزادی را زمینه ساز باشد بی خبر است، لذا تعجبی هم ندارد که ببینیم حفظ نظام مهمتر از ملت محسوب می شود و در این معادله سیاسی باز هم ملت بازنده حقیقی این معادله است.

***

• محمود1390-57عباس حکمران فلسطین با یک چرخش از نوع خاورمیانه ای و با بغل کردن و روبوسی با پوتین گفت برای استقلال فلسطین با اسرائیل و امریکا کاری ندارد و ظاهرا امیدوار است که پوتین این مهم را به فرجام برساند.
• در هفته گذشته چهار بمب گذاری در قاهره باعث مرگ 6 نفر شد و دهها نفر زخمی شدند گروه های سلفی مسئولیت این عمل تروریستی را بعهده گرفته اند.
• گفتگوها میان موافقان و مخالفان مسایل سوریه در ژنو همچنان بی نتیجه ادامه دارد ضمن آنکه سوای جنگ بی حاصل و کشته شدن بیش از 150 هزار سوری میلیونها نفر به مرز «قحطی» رسیده اند.
• دولت سوریه1390-58 در یک بیانیه رسمی اعلام کرد بیگانگان باید از سوریه خارج شوند- تنها دوستان و هم رزمان ما اجازه دارند در سوریه بمانند.

 

 

• پس از سخنان1390-59 روحانی در کنفرانس «داووس» ناظران گفتند آنچه از سوی رئیس جمهور ایران ارائه شد اساساً شعارهای تبلیغاتی بود و ارزش واقعی نداشت.
• نیروهای القاعده درعراق مسلط تر و با قدرت بیشتری به عملیات می پردازند چون دولت عراق توانایی محدود و طرح وبودجه حساب شده و اساسی برای روبرویی با بحران ندارد القاعده تا حومه شهر بغداد هم نفوذ کرده اند.
• دولت اردن نگران مسایل خاورمیانه است و با آن که سعی می کند خود را گرفتار نکند اما این واقعیت را قبول کرده که اوضاع روز بروز وخیم تر می شود لذا یک لشکر ارتش را با آزمون های ضد تروریستی و رویارویی با بحران ملی آموزش می دهد.
• مسئله استقلال1390-60 کامل در سیاست و اقتصاد مردم اکراین را به خیابان ها کشیده و طرفداران آزادی با گروهی که اتحاد با روسیه را مهمتر می دانند به جان هم انداخته  اعتراضات مردم اکراین که گاهی با خشونت نیز همراه است چند ماه است هم چنان ادامه دارد.
• روز جمعه 24 ژانویه نیروهای ارتش قره باغ و جمهوری آذربایجان به روی هم آتش گشودند که این رد و بدل آتش چندین ساعت طول کشید این درحالی است که وزرای خارجه دو کشوردر هفته آینده در پاریس باید با هم دیدار داشته باشند.