1322-41

يك ديدگاه

برخی را اعتقاد برآن است که همانگونه که انسان از پدیده انسان بوجود می آید روان نیز از پدیده روان شکل می گیرد و وارد تن می گردد و مشترکاً با یک فرماندهی مدت زمانی که ما آن را زندگی می گوئیم با هم درخانه ای مشترک زندگی می کنند تا آنکه تن بمرور ضعیف واز بین می رود و روان از تن دوباره جدا می شود- در دوران زندگی مشترک تن و روان اساسا تن جویاست و روان پویاست لذا به خاطر شکل ساختار کالبد انسان ظاهراً گرایش وکرنش به زندگی رفاهی نقش مهمتری را ایفا می کند و خواست انسان اکثرا آسودگی کالبدی را جستجو می کند و بهمین دلیل پیوستگی هایی را بدست می آورد که درحقیقت موقتی هستند و به هنگام جدایی تن و روان باری نیستند که بتوان آن ها را حمل کرد- بهمین نسبت در زندگی بشر با آنکه 12 میلیون سال تجربه دارد اما بفکر روز رفتن از این دنیا نمی باشد و یا آنکه قوانینی و داستان های تخلیلی پدیده آورده و تزریق اندیشه انسان کرده که کمتر به فکر رفتن و پایان کار باشند و چون مردن جدا شدن از لذت زندگی و رفاهی می باشد همه انسان ها سعی می کنند تاحد امکان درباره آن نیندیشند و یا رفتن از گذر زندگی را فاصله دار کنند- و ارزش زندگی را تا جائی شناسایی می کنند و ارج می نهند که گرفتن زندگی موقت (زندانی شدن) و یا گرفتن زندگی (مرگ، اعدام) را بالاترین حکم تنبیه می دانند ودانشمندان دائم به فکر طولانی تر کردن عمر هستند- در برخی جوامع که آزاد زیستی و آزاد اندیشی بشکل حقیقی آن وجود ندارد و رای مردم رای قانونی نمی باشد، به همین نسبت ارزش زندگی شکلی خاص پیدا می کند و ارزش های پویایی روان کم رنگ و بی رنگ می شود اما ارزش های جویایی آن قدرت می گیرد و فرماندهی «تن و روان» پیش از جدایی کالبد با هم همکاری حقیقی ندارند تنها در یک کالبد زندگی مشترکی را بی رویه و بی احساس ادامه می دهند- اساس و ابزار خرابی جامعه از همین جدایی ها صورت می گیرد، و در شرایط پیش آمده نیروهای خودمحور و خودکامه با بکار گرفتن پراکندگی افکار و مشکلات جوامع می توانند مردم را بازوی اجرائی خواست های خود کنند- خاورمیانه یکی از بهترین نمونه های این پراکندگی هاست می بینیم پس ازپایان کار حکومت عثمانی که خلیفه گری وقت بود دول اروپایی برای مردم آسیایی چندین کشور کاذب «می سازند» که از دین و نژاد و زبان مختلف هستند… عراق، سوریه و سعودی و غیره پس از طی دو دهه کویت و دیگر کشورهای حاشیه ای خلیج فارس بوجود می آیند که همه آنها زندگی کالبدی موقت دارند با تاریخ ساختگی و زیرساختار پوسیده سیاسی- آنچه این کشورها را مهم جلوه می دهد نفت و گاز و مناطق سوق الجیشی آنهاست و بهمان صورتی که یک شبه پا گرفتند و مجلسی و ارتشی و خانواده های سلطنتی بوجود آمد  بهمان سرعت طوفان نوحی آمد و بهار، پائیز و زمستان عرب آغاز شد و منطقه را به شکل امروز در آورد تا بمرور شاهد پدید آمدن کشورهای نوینی باشیم که زبان روند و روش حکومتی آنها تغییر خواهد کرد اما «نفت و گاز» مشتریان خود را همچنان در اختیار خواهد داشت طبعاً کشورهای نوینی نیز در افق دیده می شوند که آنها هم  به سرنوشتی مشابه در زمانه ای دیگر و در شرایطی دیگر دچار همین سرنوشت خواهند شد- شاید امروز آنچه ما ایرانیان را بخود جلب کرده سوای نا آرامی ها که در کشورهای هم مرز ما صورت می گیرد نزدیک شدن آتش به بدنه اصلی ایران است مدت ها ایران با فعالیت در لبنان و سوریه و آفریقا سعی کرده بود مخالفان خود را درجاهایی دیگر مشغول کند وهزینه این خرج کلان را می پرداخت اما با دخالت مستقیم درامور سوریه آتشی را روشن کردکه دارد با سرعت به ایران نزدیک می شود.

***

• آقای خامنه ای در یک گفتگو اعلام داشتند که موسیقی غرب «با معنی و سازنده» است- آقای خامنه ای گویا خود زمانی باسازهای زهی ایرانی آشنایی داشتند و تار می نواختند.
• صدها نفر1411-37 ازعراقی ها شیعه که در سوریه به نفع نیروهای بشار اسد با مخالفان دولت سوریه می جنگیدند به عراق برگشته اند تا با نیروهای «خلیفه گری اسلامی» در عراق مقابله کنند- ظاهرا  بشار اسد در موزائیک سیاسی که سعودی ها ایجاد کرده اند غافلگیر شده است از سوی جبهه دولت سوریه ضعیف می شود و از سویی جبهه جدید در عراق علیه شیعه باز شده است.

 
• روس1411-38 ها به «نوری ملکی» قول داده اند که کمک نظامی انجام دهند- روس ها نگران هستند که القاعده به عراق و نفت عراق و مناطق جنوب ایران اسیب بسیار خواهد رساند و اگر روسها به یاری ایران وعراق نیایند نه تنها اعتبار خود را از دست خواهند داد بلکه نهایتاً القاعده به چچنیا و داغستان خواهد رسید- ضمن آنکه گویا در گفتگوهای پشت پرده باامریکا موافق هستند که نوری ملکی کناره گیری کند.
• القاعده و خلیفه گری اسلامی می خواهد جبهه ای جدید در ناحیه مرزی اردن ایجاد کند-میان پناهندگان سوری دراردن هزاران نفر طرفدار القاعده دیده می شوند.
• با به خطر افتادن منابع استخراجی و پالایشگاه های نفت عراق و احتمال خرابکاری در مناطق نفتی ایران بوسیله القاعده به احتمال زیاد در نشست بعدی غول های نفتی جهان شاهد افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت مواد نفتی خواهیم بود.
• جان کری1411-39 وزیرخارجه امریکا در دیدار با رهبران عراق و کردستان عراق پیشنهاد تشکیل «دولت ملی» را ارائه داد این نشانه آن است که عراق حتماً چند پاره می شود.
• جهانیان به مسئله آسوریان عراق در شهر موصل باید توجه بیشتری بکنند- در منطقه «بارتلا» که در یک و نیم کیلومتری شهر موصل قرار دارد جامعه کوچکی از آسوریان عراق که تعدادشان 16 هزار نفر است زندگی می کنند و کلیسا مقدس مایتوس مرکز این اقلیت قومی مسیحی عراق می باشد- نیروهای خلیفه گری اسلامی تهدید کرده اند که به این شهرک حمله خواهند کرد وهمه مسیحیان را خواهند کشت- سرگرد جالوب که مسئول حفاظت جامعه آسوریان شهر «بارتلا» است می گوید مااز خانه خود با تمام نیرو دفاع خواهیم کرد.
• درک معمای موزائیک سیاسی خاورمیانه انقدر پیچیده است که هیچ چهارچوب منطقی نمی تواند شکل خاصی با منطق روشنی را ارائه دهد- غرب صدام سنی دیکتاتور را که مرد اول منطقه بود از کار برکنار کرد شیعه را قدرت بیشتری بخشید- سپس به سنی ها کمک کرد دوباره جان بگیرند که سعودی ها، کویت،قطر واردن هم دستی دراین کار داشتند سپس «بهار» عربی آمد که هنوز ادامه دارد منطقه را بهم ریخت حالا دوباره سنی ها و شیعه ها را کنار می زنند و قدرت را بدست می گیرند و ایران که 37 سال دشمن امریکا بوده غیرمستقیم به جنگ داخلی عراق کشیده می شود که با سنی ها مقابله کند و سعودی ها هم آتش را روشن می گذارند تا دامن ایران شیعه را بگیرد و ایران هم در تلافی در بحرین شلوغ می کند و در این بین هزاران کشته می شوند مسئله ای حل نمی شود و خاورمیانه دوباره به نیندیشیدن دچار می شود.
• وزیرخارجه لهستان اعلام کرد که روابط لهستان و امریکا هیچ ارزشی ندارد- مطبوعات محلی لهستان اشاره کرده اند که به این دوستی ها نمی شود اطمینان کرد(رجوع شود به تاریخ)
• ایتالیا خواهان تشکیل «ایالات متحده اروپا» می باشد که جانشین اتحادیه اروپا گردد.
• رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد صلح در مناطق نا آرام را پیشنهاد کرده که مورد تائید روسیه هم می باشد منتها پوتین می گوید جدایی طلبان مسلح بیشتر باید در این پیمان صلح شرکت کنند.
• لرد پاول در سخنرانی خود درمرکز کتابخانه جدید تاچر درانگلستان گفت غرب بدلیل عملکرد ضعیف درعراق و اوکراین باعث خواهد شد که مخالفان تمدن غرب با هم متحد شوند و با نیروی قهریه منافع و منابع غرب را به خطر اندازند.
• ضعف مدیریت حل بحران درجهان بدلیل ندانم کاری ادارات و تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی مقامات وارتش نمی باشد بلکه ضعف در تصمیم سیاستمداران است که افرادی ضعیف و عاجز هستند وازجرئت و شجاعت خبری ندارند.