1322-41

يك ديدگاه

در فلسفه واژه مکانیزم هنگامی بکار گرفته می شود که مطلب فلسفی را بتوان به شکل علمی شکافت و سپس پاره های آن را بطور مجزا شناسایی کرد- این روش علمی را در فلسفه دیانت نمی توان بکار بُرد چون پرسش های مذهبی پاسخ های منطقی مناسب ندارند و سازه اساس و بار فلسفی مذهبی بر پایه احساسات برنامه ریزی شده است- برخی از محققان را اعتقاد بر آن است که بدین گونه نباید به مسائل نگاه کرد و باید در یک دیدگاه بزرگتر مسئله را در نظر داشت که جهان ما هستی اش از طبیعت است و انسان وجودش به این طبیعت  هستی جهان وابسته است بهمان گونه که جهان در طبیعت خود وابسته  به آفتاب و ماه و دیگر پدیده های کیهانی می باشد- ادیان وظیفه جهانی انسان را در شکل لشکر مذهبی توصیه می کنند که انسان وظیفه ای جز خدمت به دین و خداوند و نمایندگان خاکی آن ندارد و مخالفان لشکریان مذهبی گرفتار و شیفته فکر خدمت و ایجاد لشکریان و پاسداران قوم و زبان و خاک وغیره هستند که هر دو این گروه در شناخت علمی مکانیزم فلسفه جایی مناسب ندارند- سلسله مراتب بقا وابستگی هایی دارد که آغاز و پایان واقعی و حقیقی آن مشخص نیست- لذا از چند قرن پیش بودند کسانی که به این اندیشه افتادند که دول وادیان  پاسخ بلند مدت برای مشکلات بشری را نمی توانند حل و فصل کنند، جنگ ها به صلح نمی انجامد و ادیان هم در هم ادغام نمی شوند پایان هر صلحی جنگی در آینده است و هرچندگاهی ادیان به شکل های متفاوت و کاملا نامأنوس وجدا از شکل اولیه خود ظاهر می شوند لذا نیاز به یک مدیریت بحران جهانی  که نیازهای خاکی انسان را بتواند برطرف کند از چند قرن پیش بصورت نیروهای سایه مورد توجه قرار گرفت ودر نهان چرخش های فکری و مکانیزم فلسفی نوینی  که قادر به اجرا در آوردن این چرخش های فکری باشد بمرور پرورش یافت و امروز رسیده ایم به مرحله ابتدایی آن که علائم باریک از این چرخش ها را می توان در دنیا لمس کرد- کره خاکی محدودیت های مشخص دارد و توانایی تحمل آن روشن نیست، ازدیاد جمعیت جهان کمبودهای کره خاکی را بمرور  به ما می شناساند- کمبود خاک کشاورزی، کمبود آب آشامیدنی، انرژی فسیلی که بی رویه مصرف می شود، همه نشانه هایی هستند که هنوز تشکیلات جهانی و دول وادیان از رویدادها تنها  خبر دارند اما راه حل ها را تجربه نکرده اند و مخصوصا ذهنیت جهانیان بااین مسائل کمتر آشنایی دارد، پس از جنگ  واترلو در 1815 فرانسویان و انگلیسی ها به این نتیجه رسیدند که اگر اروپای متحدی وجود داشته باشد با یک پایتخت، یک زبان مشترک و یک واحد پولی احتمال جنگ به حد اقل خواهد رسید و از آن زمان باآنکه شاهد چندین جنگ  بزرگ جهانی و منطقه ای بوده ایم اما هم زمان حرکت هایی هم در مدیریت بحران جهان بشکل خام آزمایش شده است. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متفق، سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، مبارزه با بی سوادی در جهان و غیره همه اقدامات پایه ای هستند که ذهنیت های عموم  مردم را در دهه های آینده با واقعیت ها و حقیقت محدودیت کره خاکی که هستی اش به هستی دهنده جان انسان هاست آشنا می سازد- امروز سازمان های سایه دنیا مانند بیلدربرگ، داوس، بوهمگیان گرو، الیومنتی های گوناگون همه در نهان فعالیت می کند که آینده بشر به وضع وخیمی دچار نگردد- یکبار لرد کرینگتون رئیس سابق بیلدربرگ  به دوستی  گفته بود برآورد شده 150 سال وقت لازم است تا ذهنیت جهانیان واقعیت ها را بپذیرند.

 

***

• روسیه همچنان به سوریه 1354-54کمک نظامی می رساند ضمن آنکه به امریکا و اروپا اخطار کرده که نباید به مخالفان بشار اسد کمک شود. ارتش اسد با دریافت  کمک نظامی جدید حملات گسترده ای علیه مخالفان آغاز کرده اند ناحیه «قصیر» که اهمیت خاص نظامی دارد زیر حملات زمین وهوای ارتش سوریه قرار گرفته است.
• شواهدی دیده می شود که بزودی جنگ در ناحیه «جولان» در مرز سوریه و اسرائیل به شکل یک جنگ تهاجمی تمام عیار آغاز خواهد شد واحدهای ارتش سوری و حزب الله طرح آغاز حمه اسرائیل را از مرز «جولان» آماده اجرا دارند- یکی از دلایل عمده این عملیات احتمالی خودداری سازمان ملل و امریکا در نشان دادن عکس العمل به بکارگیری بمب های شیمیایی توسط سوریه است.
• دو نفر در ایران به 1354-58جرم جاسوسی برای اسرائیل و امریکا محکوم به اعدام شدند- هر دو نفر ایرانی الاصل بودند محمد حیدری و کورش احمدی در دادگاه به دادن اطلاعات حساس به دشمن محکوم شده بودند.
• یک فعال سیاسی در پاکستان درکراچی به ضرب گلوله کشته شد زهرا شهیدحسین از معاونان «امران خان» ورزشکار سابق پاکستان که امروز رهبریت یک حزب مردمی را در پاکستان بعهده دارد بود.
«امران خان» قاتلان را گروهی ترسو،نادان خواندکه در لندن مرکزیت دارند و از آنجا به مسایل کراچی می پردازند.
• در سال های اخیر افکار «نازیسم» در آلمان دوباره طرفدارانی پیدا کرده و اخیراً در شهری کوچک بنام «جامیل» تمامی شهروندان آن طرفدار افکار وایده ئولوژی نازیسم هستند.
• رهبر جدید چین از هند دیدار کرد تا روابط دو کشور را در مسایل منطقه ای بهبود بخشد- سال هاست که هند خواهان ایجاد روابط نزدیکتر با چین می باشد تا با خیال راحت تر وآسوده تر به مسئله پاکستان و مشکلات کشمیر رسیدگی کند.
• گریگور  ایوازیان از ارامنه مهاجر که در سابق شهروند آذربایجان بود اعلام کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری آذربایجان شرکت خواهد کرد(آذری ها هم گفتند حتماً) – هم زمان در برخی جراید و سایت های اینترنتی شایع است که در 20 کشور ارمن نشین جوان های ارمن آموزش های تخصصی می بینند که در موقع اضطراری به قره باغ بروند. رقم 20 هزارنفر هم یاد شده است اما مقامات رسمی ارمنستان و جمهوری  قره باغ این مسئله را تنها شایعه ای بیش نمی دانند.
• مخالفان ناتان 1354-59یاهو درباره خرج های غیر لازم نخست وزیر اسرائیل مطالبی در روزنامه ها نوشته اند تا به وجهه «ناتان یاهو» آسیب برسانند. از جمله درباره تختخواب راحتی او درهواپیمای دولتی و خرج های مربوط به آن روزنامه های مخالف مطالب را بصورت گسترده و با جزئیات شرح داده اند.
• در برنامه انتخاباتی 1354-57ایران چهره تقریباً ناشناخته ی کامران لنکرانی دارد تبدیل به یک مهره مورد توجه قرار می گیرد طرفداران او بخشی از طرفداران احمدی نژاد، طبقه حرفه ای جامعه و جبهه پایداری هستند- لنکرانی  موردحمایت مصباح یزدی نیز می باشد و یزدی از هر فرصتی که بدست می آورد از لنکرانی سخن می گوید.