يك ديدگاه

يكي از كانديدهاي رياست جمهوري در مصر>عبدل معين سعيد” در يك گفتگو بامطبوعات مصري گفت>هنگامي‌كه زمان مناسب و الزامي‌باشد اسرائيل به ايران حمله هوايي خواهد كرد-“JavananNews1294-02 آقاي عبدل معين سعيد در مسايل امور اجتماعي و درمان عمومي‌ اطلاعات كافي دارد اما در مورد رويدادهاي نظامي‌تجربه ندارد– حداقل اين پاسخي بودكه مطبوعات مصر در برابر نظريه”عبدل معين سعيد” ابراز داشتند ضمن آنكه گفته شد روسيه و امريكا هر دو مخالفت شديد با حمله اسرائيل به ايران دارند– چند دهه پيش هنگامي‌كه رئيس جمهور امريكا>آيزنهاور” به اسرائيل اخطار داد كه نبايد عملياتي عليه مصر صورت بگيرد– اسرائيل با همكاري انگلستان و فرانسه به مصر حمله كرد– اين عمل بقدري باعث عصبانيت”ايزنهاور”  شد كه روابط اسرائيل و امريكا براي مدتي طولاني تنش زا بود و از آن پس آنگونه كه بايد استوار نمي‌باشد– در همان روزهاي جنگ مصر از روسيه كمك نظامي‌خواست و رئيس جمهور وقت مصر”عبدالناصر” انتظار داشت روس ها به كمك مصر بيايند– روس ها با چند شعار و اعتراض به كمك مصر آمدند اما از نيروي نظامي‌هيچ خبري نشد اما شايعه ناگهاني كه روس ها در مورد بكارگيري بمب هسته اي را در مطبوعات غرب ايجاد كردند– باعث شد كه امريكا در يك آماده باش كامل نظامي‌ و آماده حمله متقابل اتمي به روسيه شد و”ايزنهاور” با فرستادن اخطار مستقيم به رهبران كاخ كرملين هشدار داد كه امريكا با تمام نيرو روسيه را بمباران اتمي خواهد كرد 24‌ ساعت طول كشيد تا روس ها فهميدند شايعه دخالت روس‌ها درجنگ خاورميانه و كمك نظامي‌احتمالي به مصر باعث شده بود كه امريكا به اين صورت عمل كند البته  مسئله با گفتگو حل شد وخطر بزرگي  كه جهان راتهديد مي‌كرد موقتا برطرف شد– آغاز هر جنگي مي‌تواند با يك بهانه و دليل كوچك و”احتمالات” آغاز شود اما پايان دادن  به جنگ كاري است بزرگ– دول يا در حال جنگ هستند يا آماده جنگ مي‌شوند– اگر ملل بر دول حكم كنند احتمال جنگ كمتر است– دولت ها فكر جنگ را به ملت مي‌فروشند.
•••
• منطقه داغستان چندين سال است كه نا آرام مي‌باشد و تمام تدبيرهاي سياسي و امنيتي روسيه نتيجه نداده و هر هفته چند عمليات تروريستي باعث مرگ موافقان و مخالفان استقلال طلبان مي‌شود– روس ها هنوز به روش هاي كهن سياسي كه مخالفان را بايد از بين برد عمل مي‌كنند و هيچ نتيجه مثبت حاصل نمي‌شود.
• وزراي خارجه 27‌ كشور اروپايي در نشستي تصميم گرفتند كه در ماه هاي آينده تحريم هاي بيشتري عليه ايران بكار گيرند– ناظران مسايل منطقه انتظار دارند آغاز واقعي تحريم ها ازماهJavananNews1294-03 جولاي تا ماه نوامبر آغاز شود.
• خانم”اسد” كه شديدا از كارهاي همسر خود بشار اسد طرفداري مي‌كند و در چند”ايميل” به خانواده خود در اروپا نوشته  بودكه خود او  ديكتاتور واقعي است–بي توجه به وضع كشور در يكسال گذشته دائم در اروپا به خريد و زندگي راحت مي‌پردازد– اتحاديه اروپا در يك عمل هشدار دهنده ورود همسر”اسد” را به كشورهاي اروپايي عضو اتحاديه ممنوع اعلام كردند– خانم اسد پاسپورت انگليسي دارد لذا مي‌تواند جهت خريد و تفريح به لندن برود.
• در حالي كه بحرين غرق اعتراضات مردم آن كشور مي‌باشد رهبران بحرين اعلام مي‌كنندكشور در آرامش  كامل و مردم از دموكراسي مطلق برخوردارند…
• وزيرخارجه روسيه اعلام كرد جهت راه يابي منطقي به وضع دهشت بار سوريه طرح كوفي عنان را مورد پسند و قابل مطالعه مي‌داند و احتمالا از طرح كوفي عنان حمايت خواهد كرد.
• ترور چند نفر از كليميان وافسران فرانسوي در هفته هاي گذشته به وسيله فردي كه آموزش تروريستي در افغانستان و پاكستان ديده بود باعث تنش  ميان مسلمانان و مسيحيان فرانسه گرديد. تروريست نهايتا محاصره  و درعملياتي كه انجام گرفت كشته شد اما نشانه هاي ديده مي‌شود كه باز هم اينگونه عمليات  صورت خواهد گرفت.
• دولت ايران ده نفر از يهوديان ايران را جهت راه پيمايي به همراه مسلمانان كه عليه اسرائيل صورت مي‌گيرد به لبنان مي‌فرستد اين كار يك عمل ضعيف و عكس العمل غير حرفه اي از سوي متخصصان اينگونه مسايل ذكر شد– بهتر است ايران راه هاي مناسب تري جهت نشان دادن رويدادها و مخالفت ها جستجو كند كه ارزش تبليغاتي  آن بر آورد مثبتي  داشته باشد.
• يكي از مجلات جنوب شرق آسيا”مجله اينترنتي آسيا تو دي” نوشته است  جهان بي توجه به كشتار مردم سوريه، مشغول دادوستد سياسي، تبليغاتي و تجاري مي‌باشد– اما مردم جنوب شرق‌ آسيا با اينگونه بي توجهي آشنايي كامل دارند يادمان باشد  نيمي از مردم كامبوج كشته شدند نزديك به دو ميليون نفر و جهان با انتشار چند اعلاميه گفت كه”كار بدي صورت” گرفته– اما چند روز پس از حمله صدام به كويت 29‌ كشورجهان مسلمان و مسيحي لشكركشي كردند و دمار از ارتش عراق در آورند!!
• سوريه با فرستادن اسلحه و مهمات به كردهاي تركيه كوشش مي‌كند باعث ناآرامي‌در تركيه گردد–بخشي از مهمات فرستاده شده به كردها كمك نظامي‌ايران به سوريه است– سوريها با اين عمل باعث خواهند شد كه كردهاي ايران نيز به مبارزه مسلحانه بپردازند.
• سازمان پليس اروپا (بخشي از پليس بين المللي) اعلام كرد كه شواهدي در دست است كه گروه هاي پراكنده تروريستي در اروپا قصد دارند با بمب گذاري وكشتن در اروپا ايجاد وحشت عمومي‌ كنند برخي از اين افراد و بيشتر فعاليت سازمان هاي خرابكار براي پليس اروپا شناخته شده است با اين حال احتياط عمومي‌مردم و هوشيار بودن خطر را نسبتا كمتر مي‌كند.
• يك بانكدار سابق روس در لندن مورد اصابت چهار گلوله قرار گرفت و به شدت زخمي  شد حال او وخيم مي‌باشد اما احتمال زنده ماندن  او هم وجود دارد مافياي روسيه چند سالي است كه در انگلستان فعاليت مي‌كنند و نوع فعاليت آنها بيشتر در رابطه با پول شويي مي‌باشد.
• يك كودتاي نظامي‌در كشور افريقايي”مالي” اوضاع آن كشور را وخيم و نا آرام كرده است هنوز نظاميان وضع سياسي خود را روشن نكرده اند.
• سازمان الشباب با بمب گذاري در يك ماشين باعث مرگ چند مامور اطلاعاتي در سومالي شد.
• مخالفان پوتين و يك تاجر بزرگ روس كه ناچار از روسيه فرار كرده گفتندكه فساد مالي واداري در روسيه در حد نهايت  و غير قابل كنترل است و هيچ اميدي  به آينده وجود ندارد.
• شيخ عبدالعزيز يكي از رهبران مذهبي سني كه مقام ارشدي ميان رهبران سني عربستان دارد از مردم خواسته است كه تمام كليساهايي كه درخاك سعودي هستند بايد خراب شوند– رهبران مذهبي اطريش، روسيه وآلمان به شدت  به اين گفتار شيخ عبدالعزيز اعتراض كرده اند. دو هفته پيش نيز يكي از قانونگذاران كويت از دولت كويت خواسته بودكه ساختن كليسا در كويت را ممنوع اعلام كند.
• هفته نامه”الاهرام” نوشت كه چندي پيش نيروهاي امنيتي  مصر دو نفر تروريست كه قصد خرابكاري و بمب گذاري در يك كشتي اسرائيلي داشتند دستگير كرد– دو تروريست مصري با  عوامل ايران در ارتباط بودند و بنا بود هنگام عبور كشتي اسرائيلي از كانال سوئز بمب گذاري انجام گيرد.