1528-47

تصاویر: فریدون میرفخرایی

هفته قبل در منزل خانم و آقای منوچهربنجی دو فرهنگ دوست، بسیاری از چهره های ماندنی فرهنگ و ادب گرد هم آمده بودند که در میان شان پیر دیر فرهنگ نامه ایرانیکا پروفسور احسان یارشاطر هم می درخشید.
در این گردهم آیی که به یاد پروفسور امنان نتصر چهره ماندنی فرهنگ ایرانی برپا شده بود، پروفسور محمد توکلی، دکتر ناهید پیرنظر، پروفسور احسان یارشاطر سخن گفتند و در «ایران نامگ» فصل نامه ایران شناسی ویژه فارسی یهودی سخن رفت، فصل نامه ای که خبر از عاشقان راستین فرهنگ ایرانی می داد. می کوشیم درباره ایران نامگ، پروفسور نتصر و تلاش دکتر پیرنظر گفتگوهایی داشته باشیم.

1528-48

1528-49

1528-50

1528-51