1651-20

1651-25

1651-21

در طی دو هفته گذشته، چاپ گزارش فینال مسابقات فوتبال و همچنین افتتاحیه سالن ورزشی فوتسال Burbank Futsal 4 All La انعکاس گسترده ای میان خانواده ها و دوستداران ورزشی در مناطق گلندل، بربنک، حتی ولی و دیگر نقاط داشت. اندی که همیشه مشوق ورزشکاران و بویژه نوجوانان و جوانان ورزشکار بوده، بدعوت مدیریت این سالن آقایان علی خوش خو وادوین هفتوانی در میان بچه ها ظاهر شد وهمزمان شهردار بربنک نیز در این دیدار پرشور حضور یافت.
سیل پدرومادرها و بچه ها، دختر و پسرها، شور وهیجان خاصی به این ورزشگاه داده بود. و برخورد شیرین و مهربانانه مدیریت باشگاه سبب شده که نه تنها این مرکز پاتوق علاقمندان به فوتبال بشود بلکه پایگاهی برای دیدار خانواده ها، فرزندان شان است
اهدای مدال و جام برنده را اندی به عهده گرفت خانم Emily Gabel Luddy شهردار بربنک، لوحه سپاس از سوی باشگاه را به اندی اهدا نمود و در تمام مدت نیز کوجی زادوری کارگردان معروف به تهیه فیلم مستندی از این مراسم مشغول بود و خانواده علی خوش خو و ادوین هفتوانی درمیان دیگر خانواده ها، چنان عکس العمل زیبایی داشتند که دیگر خانواده ها را به شوق دیدار هم و دیداراین مرکز به سوی آن سرازیر کرده و مسلما این ورزشگاه آغازی تازه برای رشد نوجوانان و جوانان علاقمند است تا در آینده در میدان های ورزشی بدرخشند.
در ضمن بهانه ای است تا ضمن پوزش از اشتباه در چاپ شماره تلفن این مرکز، آنرا به اطلاع برسانیم.

1651-24

1651-22

1651-23