1340-21

1340-17

1340-18

گزارش از فرح شکوهی

هفته گذشته طی یک جلسه پرشور در هتل مونتاج Montage Hotel بورلی هیلز، 300 نفر از ایرانیان و امریکائیان سرشناس شهر بورلی هیلز حمایت خود را از شهردار پرتلاش و محبوب بورلی هیلز دکتر ویلیام براین Dr. William Brien و Mayor نشان دادند، و اورا در دور دوم انتخابات شهرداری حمایت کردند.
خانواده بسیار محترم ملامد: ثریا، دکتر روبن ملامد، مژگان و کتی ، شهرام و ساری ملامد
این جلسه حمایت از شهردار را با مهربانی خاص خود ترتیب داده بودند. شهردار بورلی هیلز، دکتر ویلیام براین، در سال 2009 به عنوان شهردار بورلی هیلز انتخاب شد، او که یک جراح و پزشک متخصص و برجسته سیدرساینای است، بیش از گزینش خود به عنوان شهردار، یکی از چهره های محبوب این منطقه بوده است واین بار بیشتر مورد حمایت اکثریت ساکنان شهر بورلی هیلز قرار گرفته است.
در این جلسه گروهی از ایرانیان و امریکایی ها، سئوالاتی از شهردار دکتر ویلیام براین در میان گذاشتند، که او با آگاهی و توانایی  و تواضع مخصوص خود به یکایک آنها جواب داد.

1340-19

چهره های سرشناسی
که در این مراسم حضور داشتند:

Beverly Hills Council Member Dr. Julian Gold and Michelle Gold
Beverly Hills Council Member Barry Brucker and Sue Brucker
Beverly Hills Treasurer Eliot Finkel
Former Mayor Jimmy Delshad and Lonnie Delshad
Dr. Farhang Holakouee
Shahla Javdan – President Iranian American Jewish Federation and Dr. Parviz Javdan
Dr. Behrooz Broukhim – President Magbit
DR. BARAVARIAN (PAST PRESIDENT OF IRANIAN-AMERICAN JEWISH FEDERATION)
Commissioner Joe Shooshani
Sam Yebri – President of 30 Years After and wife Leah Yebri
Dr. Heshmatollah Kermanshachi and Bahieh Kermanshachi
Shahla and Houshang Shabani
Cathy and Soheil Gabbay
Mehri Tahery – International Jewish Women’s Organization

1340-20