1538-1

پیکر استاد حسین صمدی موزیسین و آهنگساز صاحب نام باحضور همسر و چهار فرزند دو دختر و دو پسر و نوه هایش در گورستان وست لیک درحالیکه تعدادی از دوستان و فامیل خانواده، و معدودی از هنرمندان به خاک سپرده شد که عکسها روایت گر خاکسپاری اوست از هنرمندانی که به جمع خانواده و دوستان و فامیل این هنرمند پیوسته بودند می توان به استاد بزرگمهر، مرتضی برجسته، هوشمند عقیلی، مسعود فردمنش، مسعود امینی و فریدون توفیقی اشاره کرد.
مجله جوانان بار دیگر درگذشت استاد حسین صمدی را به خانواده و جامعه هنری تسلیت می گوید.

1538-9

1538-4

1538-5

1538-6

1538-7

1538-8