1478-70

شب شعر در رستوران کاسپین

عده زیادی از علاقمندان به ادب و فرهنگ ایرانی هفته آخرهر ماه در رستوران کاسپین گرد هم می آیند و اشعار خود را ارائه می دهند. این برنامه با همت آقای انوری پور برگزار میگردد که همراه با نوای موسیقی ایرانی و اشعار زیبای شاعران جوان و با تجربه فضای خاصی را بوجود می آورد.

1478-71

1478-72

1478-73

1478-74