سرهنگ‭ ‬محمود‭ ‬ایران‭ ‬پناه‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬انسان‭ ‬خستگی‭ ‬ناپذیر‭ ‬و‭ ‬نویسنده‭ ‬ای‭ ‬جسور‭ ‬و‭ ‬مبتکر‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آورد‭. ‬ایران‭ ‬پناه‭ ‬به‭ ‬جرات‭ ‬75‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬عمر‭ ‬94‭ ‬ساله‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬خدمات‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬کتاب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬های‭ ‬گوناگون‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

ایران‭ ‬پناه‭ ‬توضیح‭ ‬میدهد،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬خدمات‭ ‬من‭:‬

1-نوشتن‭ ‬خاطرات‭ ‬روزانه‭ ‬ام‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬7140‭ ‬برگ‭ ‬یک‭ ‬رکورد‭ ‬جهانی‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

2-‭ ‬نشر‭ ‬چاپ‭ ‬مجله‭ (‬جهان‭ ‬جنسی‭) ‬فقط‭ ‬3شماره‭ ‬

3-‭ ‬نشر‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬8‭ ‬جلد‭ ‬کتاب‭ ‬های‭ ‬پلیسی‭ ‬از‭ ‬انگلیسی‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬

4-‭ ‬نشر‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬کتاب‭ ‬های‭ ‬داستانی‭ ‬جذاب‭ ‬و‭ ‬محرک‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬17‭ ‬جلد‭ ‬همچون‭ ‬سه‭ ‬تفنگدارها‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬

5-2‭ ‬جلد‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬بنام‭ ‬های‭: ‬

زندگینامه‭ ‬ژاندارک‭ ‬معروف‭ ‬

1-GODDESS‭ ‬OF‭ ‬THE‭ ‬NAPLES‭ ‬

یا‭ ‬شاهنامه‭ ‬دوم‭ ‬

2-ROSTAM‭ ‬ADVENTURES‭ ‬

6-7‭ ‬جلد‭ ‬کتاب‭ ‬های‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬چاپ‭ ‬نشده‭. ‬از‭ ‬جمله‭ (‬ماجراهای‭ ‬سالومه‭ ‬‭ ‬یا‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭) ‬

‭***** ‬

کتاب‭ ‬ماجراهای‭ ‬رستم‭ ‬اکنون‭ ‬در‭ ‬نشریات‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭:‬

1-A‭ ‬BE  BOOKS

2-AMAZON

3-BARNES‭ ‬‭ ‬NOBLES‭ ‬

4-THRIFT‭ ‬BOOKS 

در‭ ‬100‭ ‬کشور‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬انگلستان‭- ‬آمریکا‭- ‬کانادا‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬های‭ ‬کم‭ ‬و‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬زیاد‭ ‬مردم‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬افتخار‭ ‬می‭ ‬کنم‭.‬

درون‭ ‬کتاب‭ ‬ماجراهای‭ ‬رستم‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬را‭ (‬شاهنامه‭ ‬دوم‭) ‬نامیده‭ ‬ام‭. ‬زندگینامه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬چرا‭ ‬این‭ ‬نام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬فردوسی‭ ‬بزرگ‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

درتاریخ‭ ‬یکشنبه‭ ‬26‭ ‬سپتامبر‭ ‬21کار‭ ‬بسیار‭ ‬‭ ‬بسیار‭ ‬بزرگ‭ ‬برای‭ (‬ماجراهای‭ ‬رستم‭) ‬روی‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اینکه‭: ‬قسمت‭ ‬اول‭ ‬کتاب‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬فیلم‭ ‬سینمایی‭ ‬گردید‭ ‬که‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬اواخر‭ ‬اکتبر‭ ‬ماه‭ ‬21‭ ‬ویدیوی‭ ‬آن‭ ‬خارج‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬تا‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاران‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬شرکتهای‭ ‬فیلم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬علاقمند‭ ‬بشوند‭.‬

سئوالی‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬شده‭ ‬که‭: ( ‬چرا‭ ‬کتاب‭ ‬ماجراهای‭ ‬رستم‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬فارسی‭ ‬چاپ‭ ‬نشده؟‭) ‬

جواب‭ ‬این‭ ‬است‭: ( ‬من‭ ‬نوشتجات‭ ‬اولیه‭ ‬کتاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬انگلیسی‭ ‬درآورده‭ ‬ام‭. ‬اما‭ ‬حقیقت‭ ‬اینکه‭ ‬اطمینان‭ ‬و‭ ‬اعتماد‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬چاپخانه‭ ‬ها‭ ‬نداشته‭ ‬ام‭. ‬خصوصا‭ ‬محتویات‭ ‬کتاب‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬پاشیدن‭ ‬حکومت‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬رستم‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬خطرات‭ ‬جانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کسانی‭ ‬پیش‭ ‬بیاورد‭ ‬که‭ ‬صرفتظر‭ ‬شد‭ ‬چاپ‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬در‭ ‬نظرگرفته‭ ‬ام‭) ‬

تلفن‭ ‬ها‭: ‬

Off- No- 310-4650311

Cel: 310-713-9393