از گوشه و کنار شهر شنیدیم که یاور همیشه حاضر ما ایرانیان، داریوش اقبالی، در شب کنسرت خود در تالار نوکیا، اولین کتاب آموزشی بنیاد غیر انتفاعی خود ، بنیاد آینه ، را به رایگان در اختیار هموطنانی که به دیدار او می آیند خواهد گذاشت.
امروز طنین گرم داریوش برای دوست دارانش فقط غذای روح نیست، بلکه پیکی از امید ، عشق و آگاهی است. امروز صدای همیشه ماندگار او همانند توشه ای است برای مرهم گذاری جامعه ای دربند آسیب های اجتماعی، بخصوص بیماری اعتیاد که از دیدگاه او مادر آسیب ها به شمار می آید و در سراسر جهان بدون هیچ مرز و محدودیتی از هر قشری قربانی میگیرد.
از آنجا که هدف داریوش از سرآغاز فعالیت بنیاد آینه این بوده که پیام بهبودی را با همه آنان که با بیماری جهانی، مزمن، پیشرونده و کشنده اعتیاد دست به گریبانند سهیم شود، این بار نیز در فصلی دیگر از تلاش های انساندوستانه اش مجموعه ای از مطالب آگاهی دهنده را به هموطنانش هدیه میدهد. از دیدگاه داریوش آگاهی کلید رهایی است، رهایی از هر آسیبی ، بخصوص بیماری اعتیاد. لازم به ذکر است که به این دلیل که اعتیاد یک بیماری خانوادگی است و وقتی بیماری در خانه هست ، کل خانواده بیمار میگردد، و از آنجا که انکار در تار و پود فرهنگ ما نسل هاست ریشه دوانده، تلاش داریوش همواره توانمند ساختن نه فقط بیماران بلکه خانواده و در انتها کل جامعه با آموزش در رابطه با ماهیت این بیماری و عوارض جانبی آن می باشد.
از دیدگاه پایه گذار بنیاد آینه مسئولیت خانواده بیماران اعتیاد کمتر از خود بیماران نیست، چرا که همیشه دیدگاه های سنتی غلط و برخورد هایی که ریشه در احساسات و نه در روش های اصولی و علمی داشته از طرف دوستان و خانواده بیماران باعث سوق دادن شخص بیمار به اعماق بیماری منجر گردیده. داریوش با ارائه اولین کتاب آموزشی بنیاد آینه تحت عنوانهم وابستگی بر آن است که تلاش های بی فرجام نیمه پنهان این بیماری که همانا خانواده بیماران اعتیاد می باشد را با آگاهی مسلح ساخته و با آموزش راهکارهای علمی و عملی این عزیزان را در همدلی و مرهم گذاری توانمند سازد.
داریوش، بعد از سه نسل فعالیت های هنری و همیشه در گریز و در گذار زمان یار و یاور دردمندان در تکاپو بودن، امروز با ارائه کتاب های آگاهی دهنده و آموزشی، کارنامه آثار جاودانه خود را بعدی دیگر می بخشد.
امیدواریم بعد از ۱۲ سال تلاش های خستگی ناپذیر داریوش و بنیاد آینه در سراسر دنیا، هر روز، بیش از پیش اهداف او با موفقیت روز افزونی مواجه شود تا این حس همدلی، همزبانی و مرهم گذاری در فرد فرد جامعه نهادینه گردد.

1457-67