1556-50

داود بهبودی خواننده، آهنگساز و گیتاریست توانا از تور موفقیت آمیز نوروزی خود این هفته به لس آنجلس بازگشت. داود سرشار از انرژی شده و می گوید این یک تور نبود، این پیمان تازه ای بود، که با دوستداران مهربانم تجدید کردم.
داود که در هرآلبوم خود، همیشه 4 مگاهیت دارد، در کنسرت هایش با همه سنین ارتباط برقرار می کند وخود درباره تور نوروزی اش می گوید..
در پورتلند همه سنین آمده بودند، پورتلند برای من شهر خاطره های دور است من در این شهر زندگی کرده ام، با مردم مهربان اش آشنا هستم و در شب کنسرت، خیلی از چهره های آشنا را به همراه بچه هایشان دیدم و همصدا با آنها تا نیمه شب خواندم.
در کنسرت لندن، از سنین 25 تا 60 و 70 و حتی 80 و بالاتر آمده بودند، جالب اینکه در میان شان کودکان و نوجوانان هم بودند که با آهنگهای خاطره انگیزی چون: دل بدام اون زلف سیات بنده، لب بوم و عسل و خوشگله می رقصیدند و برای خرید آلبوم جدیدم، با مهر و حوصله در صف ایستاده بودند و عکس می گرفتند و امضا می خواستند چه مردم پر مهر و گرمی بودند . بغل کردن ها و بوسیدن ها، انگار من عضو نزدیک خانواده هایشان بودم، که من درواقع چنین احساسی داشتم.
در واشنگتن دی سی، همه مهربانان آمده بودند، سالن پر بود، همه با من آهنگها را می خواندند، گاه جلوتر از من ترانه ها را زمزمه می کردند.
در استرالیا بیش از 3 هزار نفر در سالن بریزبن چنان با شور می خواندند و با هیجان پای می کوبیدند، که من خود با آنها همراه شده بودم. بروی کشتی 2 طبقه در ادلاید مردم نوروز واقعی را جشن گرفته بودند.
یک لحظه مردم آرام و قرار نداشتند مردمی که به من انرژی دادند من نیز به آنها انرژی دادم و قشنگ ترین خاطره های نوروزی را با هم ساختیم. خوشحالی من استقبال پرشور مردم در هر نقطه بود، همه عزیزان، همه از خانواده من بودند، با بسیاری از گذشته ها آشنا بودم و با خیلی از جوانترها برای اولین بار آشنا شدم.

1556-44

1556-45

1556-46

1556-47

1556-48

1556-49