1590-25

Kings Of Africa و رؤسای قبایل معروف افریقا در دیداری با داود روستایی،
او را بخاطر هنرش، تابلوهای گویایش، کتاب و زندگیش و تلاش برای صلح و همبستگی ستودند

گروهی از چهره های نامدار تاریخی افریقا که در میان شان از خانواده شاهان افریقا، رؤسای قبایل مهم نیز بودند، در یک گردهمائی در منزل داود روستائی نقاش بحث انگیز ایرانی در لس آنجلس و الکس تیاتر، این نقاش سرشناس انساندوست را ستودند و آثارش را سمبلی از انسانیت، عشق، صلح و همبستگی خواندند.
این چهره های سرشناس افریقا که با لباس های ویژه سنتی و بقولی درباری خود در این مراسم شرکت کرده بودند. هدایای ارزشمندی از جمله ورقه طلایی افتخار با طلا نبشته هایی به او اهدا کردند. و از تابلوی استثنایی او را که به تاریخ سیاهان و قهرمانان سیاهپوست جهان می پردازد پرده برداری کردند و هرکدام به نوبه خود از صلح و آشتی و عشق و همبستگی میان همه نژادها، رنگها، ادیان و سرزمین ها حرف زدند.

1590-26