هفته قبل استفن هاوکینگ نابغه هزاره سوم کیهان شناس و فیزیکدان، در سن 76 سالگی در انگلستان درگذشت.
استفن کاشف سیاهچاله Black Hole، در شرایطی که خانواده بر بالین او بودند با زندگی وداع گفت، درحالیکه بیشتر عمر خود را در فلج کامل و بدون قدرت سخن گفتن گذراند ولی با اعجاز کامپیوتر او سخن گفت و شگفتی آفرید. درباره زندگی و جوانی او هالیوود در سال 2014 فیلمی به نام تئوری همه چیز The Theory of Everything را با بازی ادی ردمین ساخت که مورد توجه منتقدین و مردم قرار گرفت. دیدگاه های هاوکینگ درمورد فلسفه و انکار خالق جهان، عکس العمل های گسترده ای داشت و مورد مناقشات فراوان قرار گرفت.

1606-150

1606-151

1606-152

1606-153