از دست دادن مادري بزرگوار، مهربان، خير و دلسوز، دردي غم انگيز و فراموش نشدني
 در دلهاي ما تا ابد باقي گذاشت.
همسر مهربان، مادري فداكار و مادربزرگي باگذشت بزرگ خاندان جهان بين
 بانو محترم جهان بين
در مراسم خاكسپاري آن عزيز از دست رفته، روز جمعه 17 ‌ آگوست ساعت دو و نيم بعد از ظهر
كه در محل فارست لان هاليوود هيلز برگزار مي‌شود در غم ما شريك باشيد.
 پوران، فريده، فريبا، پري، منوچهر و هوشنگ جهان بين