1564-39

هفته قبل بیژن اصیل یکی از چهره های فعال در زمینه امور مهاجرت، بطور ناگهانی براثر عارضه قلبی و ریوی در بیمارستان سیدرساینای لس آنجلس با زندگی وداع گفت درحالیکه همسر و فرزندان و خانواده و دوستان بر بالین او بودند.
بیژن اصیل را از 34 سال پیش می شناسیم، که در ترکیه و در هجوم ایرانیان پناهنده و آواره شب و روز فعالیت می کرد وبه جرات برای هزاران نفر ویزای سفر و پناهندگی و دانشجویی حتی برای صدها نفر بدون دریافت هیچ مبلغی تهیه کرد ضمن اینکه آنروزها بیژن اصیل پرکارترین در زمینه امور مهاجرتی بود و با برجسته ترین وکلای امریکایی کار می کرد.
بیژن اصیل در طی 30 سال گذشته با همراهی وکلای با تجربه امریکایی، همه امور حقوقی مجله جوانان را عهده دار بود در تمام زمینه ها پیروز بود.
بیژن اخیرا در زمینه ویزای سرمایه گذاری، دانشجویی و نامزدی و ازدواج فعال بود و خیلی از دانشجویان که اینروزها در امریکا مصدر کار و مقامی هستند، بارها در مصاحبه های خود گفته اند که اصیل اغلب بدون دریافت هیچ مبلغی آنها را یاری داده و به قول آنها که بعدا جبران می کنند باور داشت. در طی سالها نوگا اصیل پشتیبان و همکار بیژن بود و اخیرا فرزندانش بابی و نیکول هم به یاری آمده بودند.
درگذشت بیژن اصیل را به همسر، فرزندان، برادران و خواهران وهمه فامیل وابسته صمیمانه تسلیت می گوئیم و برایش آرامش ابدی آرزو داریم.
هفته قبل پیکر بیژن در ایدن مموریال لس آنجلس به خاک سپرده شد و روز دوشنبه گذشته مراسم یادبودی در سافارادی بورلی هیلز برگزار شد که چند عضو خانواده و مولود زهتاب چهره توانای رادیویی، با اشعار زیبا و درخور این مجلس و سخنانی درباره شخصیت بیژن اصیل به این مراسم رنگی پر احساس زد.

1564-42

1564-44