1664-18

اسکندر حجتی که با نام هنری حجی جون شهرت داشت، هفته قبل بعد از یک دوره بیماری، براثر حمله قلبی درلس آنجلس درگذشت.
حجی جون که فعالیت هنری خود را از ایران آغاز کرد، در امریکا بعنوان کمدین، خواننده، مجری و بازیگر فعالیت داشت و در شبکه های تلویزیونی طنین و ایران شوهای مختلفی تهیه و ارائه داد.
حجی جون سالها با شهناز تهرانی ستاره سینما و خواننده معروف، در صحنه به اجرای نمایش پرداخت و دوستی آنها تا پایان زندگیش ادامه داشت، اصولا حجی جون رفیق باز و یاور هنرمندان بود. بی سروصد ا در امور خیریه فعالیت داشت و فریادرس بسیاری از خانواده ها بود.
حجتی در زمینه هنری، صاحب ابتکار و سابقه خاص بود وهمیشه می گفت از اینکه دل مردم را پر از شادی میکنم خوشحالم. شیوه اجرای صحنه و لباس ها وآرایش موها و توانایی های اجرای موزیکال ها، به زکی مورن خواننده جاودانه ترکیه شبیه بود و حتی روزنامه های ترکیه او را زکی مورن ایران لقب داده اند.
تسلیتی داریم برای خانواده حجی جون به ویژه خواهران فداکارش.
مراسم خاکسپاری و یادبود حجی جون ساعت 5/2 بعد از ظهر پنجشنبه در پیرس برادرز تاوزنداوکس برگزار میشود.

1664-19

1664-20

1664-21