1549-56

با کمال تاسف درگذشت نابهنگام دکتر کریم امینی برادر دکتر آرت پری امینی در آلمان در شهر Tuttngen را تسلیت می گوئیم.
دکتر کریم امینی با سه تخصص جراحی دکتری دلسوز، مهربان وخوش اخلاق عاشق ایران و فامیل فرزند صدرالله امینی تاجر خوشنام بود و به ایرانی بودنش افتخار می کرد. وی از سن 17 سالگی به انگلستان برای ادامه تحصیل رفت و با قطع رابطه ایران با انگلیس به آلمان رفت و در شهر بن آلمان به درجه پزشکی و تخصص رسید و چندی پیش قبل از مرگش مدال 50 سال خدمتش را به او دادند، همه شهر او را دوست داشتند.
از همسر آلمانی وی به نام الیزه، دو فرزند برومند به نامهای مهندس سیروس امینی و سوزان امینی وکیل برجسته برجای مانده که به آنان تسلیت می گوییم.
ما فقدان او را به خواهرش پری امینی و فرزندان ایشان آقایان مهندس علی امینی و پروفسور علی حقیقت و دکتر شیرین معروفیان و دکتر شهره جاوید، حقیقت و دکتر ناناز امینی تسلیت می گوئیم.

مجله جوانان

1549-61

1549-60