1507-122

1507-123

درحالیکه 6 روز قبل از مرگ ناگهانی پرنس، هواپیمای حامل او بدلیل مصرف زیاد مواد مخدر و دگرگونی حالش فرود اضطراری در الینویز داشت، سرانجام او در سن 57 سالگی در مینه سوتا با زندگی وداع گفت.
24ساعت قبل از وداع، پزشکان او را درمان کرده بودند ولی بدلیل شرایط جسمی و ترک زود هنگام بیمارستان دچار عوارض دیگری شد و سرانجام درون آسانسور در حومه مینه سوتا در ملک شخصی اش جان از کف داد.
پرنس سالها بعنوان رقیب مایکل جکسون روی صحنه آمد و در طی سالها 7 بار جایزه امی را برد ولی به مرور پایگاه مستقل خود را بدست آورد و یکی از خوانندگان مبتکر و صاحب سبک شناخته شد، آلبوم معروفش Purple Rain میلیونها فروش رفته و دهها هفته صدرنشین جدول پرفروش ها بود، پرنس کتاب خاطرات خود را نیز دردست نوشتن داشت و قرار بود در سال 2017 چاپ شود.
در طی هفته گذشته خوانندگان و موزیسین های نامدار به احترام و یاد او، برنامه های ویژه ای ارائه دادند، خیلی ها شب کنسرت هایشان را به او تقدیم کردند و مردم زادگاهش در کلیساها با موسیقی کلیسایی آهنگهایش را نواختند و خواندند.

1507-124

1507-125