1640-1

با اندوه فراوان با خبر شدیم دکتر ژوزف ملیک هوسپیان، پزشک، نویسنده، شاعر و محقق به علت بیماری در روز نهم ماه نوامبر در لوس انجلس دارفانی را وداع گفت.
دکتر ژوزف هوسپیان هشتاد سال پیش در یک خانواده خوشنام ارمنی تبار در اصفهان به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگش نیز هر دو پزشک بودند، تحصیلات پزشکی مرحوم دکتر هوسپیان نخست در دانشگاه پزشکی شیراز و سپس در امریکا بود، اولین مطب پزشکی او در تهران در خیابان ویلا جنب کلیسیای ارامنه بود، اتفاقاً در همان روز افتتاحیه مطب برای معالجه نزد ایشان رفتم و دوستی و آشنایی من با دکتر هوسپیان به همان سالها بر می گردد، به ادبیات فارسی عشق می ورزید و حافظ را می شناخت و از خواندن و تحقیق اشعار حافظ خسته نمی شد و لذت می برد. در ایران چند کتاب نوشت و منتشر کرد و اشعارش بصورت پراکنده در برخی رسانه ها انتشار می یافت، در امریکا پنج کتاب تاریخی نوشت که جملگی مورد توجه علاقمندان قرار گرفتند، در نوشته های تاریخی دکترهوسپیان نکته بها شناسی سایه های تاریخ مورد توجه قرار می گیرد و با زحمت و همت و شفافیت مطلب را به مقصد می رساند، مرحوم هوسپیان انسان فرهیخته ای بود که برای تحقیقات تاریخی به بیست دو کشور سفر کرد و در نوشتن کتب از این سفرها و تجربه ها بهره گرفت، ادیب و فاضل و پژوهشگر بود و پزشکی صادق و حاذق، خانواده هوسپیان در زمان نادر شاه با دریافت فرمانی ملوکانه به ایران آمدند و در اصفهان ساکن شدند. تبار “ملیک هوسپیان” از خوانین مناطق “قراباغ” بودند، وی در امریکا نیز مطالب و مقالات ادبی می نوشت اما به مجله جوانان علاقه خاص داشت و گاهی به مجله سر می زد آخرین بار که به دفتر مجله آمد شاید یکماه پیش بود نیم ساعتی در دفتر مجله بود، پزشک بود و از احوال خود خوب خبر داشت بار آخر که به دیدار او رفتم یک روز پیش از مرگش بود با دشواری کلماتی را می گفت به زندگی علاقمند بود اهل تخیلات و موهومات نبود قلب پاکی داشت دوست خوبی بود روحش شاد یادش به خیر.
مجله جوانان این ضایعه را به خانواده، دوستان آن زنده یاد و اهل فرهنگ و هنر ایران تسلیت می گوید.

دکتر رابرت بامبان

1640-4