1359-75

هفته قبل هنگامی که اکثرهنرمندان و تعداد زیادی از طرفداران طوفان، برسر مزار این هنرمند خوشنام، به دیدار او مشغول بودند در میان تعجب حاضران سعید محمدی با یک CD در دست بر سر مزار طوفان زانو زده و CD را به روی آرامگاه او نهاد و ضمن بوسیدن سنگ مزار طوفان با او به نجوا پرداخت و سپس با چشم های نمناک CD را به دوستان نشان داد و گفت من از طرف همه، با اجرای آهنگ  و ترانه «به یاد طوفان» پشتیبانی و حمایت طرفداران طوفان و همکاران او را به صورت آهنگی به شادروان تقدیم کردم. از فردای آنروز این آهنگ در اکثر سایت های داخلی و خارجی به صورت MP3 رکورددار شنوندگان تک آهنگ هفته شد و استقبال چنان در خور توجه شد که سعید و همسرش تصمیم گرفتند به ساخت و پرداخت یک کلیپ زیبا و ماندگار به روی این ترانه شنیدنی بپردازند.
هم اکنون برای شنیدن این اثر می توانید به سایت جوانان رجوع کرده و آنرا بشنوید و
این حرکت سعید، نشان هم بستگی و علاقه و احترام هنرمندان، به یکدیگر و به خصوص به آنان که از دست رفته اند می باشد.

1359-76