1374-10

1374-8

در شب 22 سپتامبر 2013 در یک شب غرورآمیز، فدراسیون یهودیان ایرانی ، که همیشه در شناساندن افتخارات تاریخی ایران و سنت های ویژه پیشگام است، مراسم با شکوهی از ساعت 30/5 بعد از ظهر در سابان تیاتر بورلی هیلز با همیاری پاسداران فرهنگ ایران پروفسور احسان  یارشاطر، پروفسور تورج دریایی، دکتر رحیم شایگان و پژوهشگر هایده سهیم برگزارکرد و بجرات همت و تلاش  خانم شهلا جاودان و همکاری فدراسیون بسیار حائز اهمیت بود.

1374-7

فدراسیون یهودیان ایرانی به استقبال منشور حقوق بشر کوروش بزرگ رفت که در دوم اکتبر به همت بنیاد فرهنگ، لوح کوروش به لس آنجلس آمد و در گتی ویلا در ملیبو به نمایش عمومی گذاشته شد.
بیش از 2 هزار نفر از ایرانیان از همه ادیان و نژاد و قوم در این مراسم ویژه حضور یافته و درواقع ورود برای همه آزاد بود. مراسم را جیمی دلشاد شهردار سابق بورلی هیلز افتتاح کرد و به حاضرین در مراسم خوش آمد گفت، بدنبال آن سرود ای ایران با پرچم شیروخورشید نشان و بپاخاستن جمعیت وهمصدایی با سرود ادامه یافت. گروه رقص جانبازیان با لباس های محلی، یکی از زیباترین جلوه های هنر رقص و فولکلور ایران را به نمایش گذاشت. مراسم ویژه در حالیکه یک نفر «ماکت منشور کوروش» و صد نفر آتشدان های کوچک را حمل می کردند و وارد سالن می شدند آغاز شد که جمعیت با شادی و هلهله آنها را مورد استقبال داد و بدنبال آن رقص های زیبا به آن فضا رنگی تازه بخشید.
بعد از این مراسم سالن تاریک شد و در سکوت مطلق، نوری بر منشور تابید و صدای گیرا و پرقدرت فریدون فرح اندوز در سالن طنین انداخت:
متن منشور حقوق بشر خوانده شد، سپس فرح اندوز سروده پرشورزیبایی را که منوچهر کوهن سروده بود اجرا کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت.اولین سخنران جلسه پروفسور تورج دریائی استاد تاریخ و سپس از سوی هیئت مدیره مرکز مطالعات ایرانی دکتر ساموئل جردن از دانشگاه جردن سخنرانی کردند.
پروفسور دریائی گفت بدون حضور یهودیان، بسیار احتمال داشت که ما اکنون کوروش را مانند سایر پادشاهان فراموش کرده باشیم و یا بسیار کمتر درباره کوروش می دانستیم.
سپس پروفسور جم شایگان مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه لس آنجلس سخن گفت. آخرین سخنران خانم هایده سهیم پژوهشگر تاریخ و استاد زبان وادبیات  پارسی دانشگاه نیویورک بود.
در میان برنامه ها گروه رقص جانبازیان، زیباترین رقص ها را ارائه دادند و گروه موسیقی ایرانی وحید بیات، برنامه ای جالب اجرا کردند، سپس فیلم کوروش کبیر اثر سیروس کار به نمایش درآمد وخانم شهلا جاودان ریاست فدراسیون یهودیان ایران و منوچهر نظریان ریاست هیئت امنای فدراسیون یهودیان سخنرانی جالبی ایراد کردند.

1374-9