1358-34

اخیرا از سوی چند برنامه گذار، از کورش یغمایی خواننده ترانه جاودانه «گل یخ» دعوت شده تا برای اجرای کنسرت هایی به لس آنجلس و نیویورک و شمال کالیفرنیا و دیگر نقاط، به این سرزمین بیاید ولی کورش هنوز در این باره جواب درستی نداده است.
کورش در طی سی وچند سال گذشته، چند بار در اروپا بروی صحنه رفت و قرار بود با پسر موزیسین خود، در کانادا روی صحنه برود. ولی بدلیلی ممکن نشد، ولی در این سالها، در ایران، چندین اثر خوب اجرا کرده و شاگردانی را تعلیم داده است.

1358-33