1725-47

1725-45

المپیا جلینی(بهروزجلیلی خودمان) اینروزها سرازپا نمی شناسد، چون آرزوهای بزرگش یکی پس از دیگری برآورده میشود. بعد از 23 سال انتظارکه اولین جشنواره فامیلی فیلم اواردزFamily Film Awards را با کمک دیک کلارک راه انداخت، تا امروز انتظار کشیده تا سرانجام با کمک بزرگترین کمپانی های سرمایه گذاری و فیلمسازی در چین در فوریه سال 2021، این جشنواره با شکوه خاص از طریق بزرگترین شبکه های تلویزیونی در جهان پخش میشود.
جلینی می گوید جای دیک کلارک خالی است، ولی سوپراستارهای سینما به احترام او درجشنواره فوریه همه حضورخواهند داشت و آنرا تا این لحظه مردم درسراسرآسیا، با توجه خود با 225 میلیون لایک به یک رویداد فراموش نشدنی مبدل ساختند.
جلینی می گوید دفتر تازه ما در نیویورک افتتاح شد و من از هفته آینده بعد از بازگشت ازسفراروپایی خود، دراین دفتر مستقر میشوم و همکارانم از چین ونقاط مختلف به من می پیوندند.

1725-44

این جشنواره کاری به سیاست ندارد، این جشنواره براساس انسانیت و عشق و صلح بنا شده است و می کوشد اخلاق و منش های خانوادگی را به شما بازگرداند و خانواده ها بعد از سالها بتوانند فیلم های ارزشمند و خانوادگی را باتفاق همه اعضای خانواده تماشا کنند.
جلینی می خواهد ازهم اکنون چند تیم حرفه ای ، درحال عقد قرارداد با شبکه های رادیو تلویزیونی درامریکا، اروپا و آسیا هستند، همزمان به گزینش فیلم ها مشغولند و درواقع این مردم وخانواده ها هستند که فیلم ها را انتخاب می کنند و برای اولین بار بعد از چند دهه هالیوود به فیلم های خانوادگی جایزه میدهد، به هنرمندانی که منش خانواده ها را ارائه میدهد بروی صحنه ها گل باران میشوند، لوحه و مدال ، جایزه می گیرند، این بار سینما عرضه عشق های پاک و روابط خانوادگی، انسانیت و صلح میشود، همان که من با دیک کلارک 23 سال پیش بنیان آنرا گذاشتیم و من فرصتی است از مجله جوانان و مهدی ذکایی سپاسگزاری کنم که در تمام این 3 دهه پشتیبان من بوده و از 23 سال گذشته بزرگترین مشغول برای ارائه این جشنواره بوده است.
برای اولین بار در را بروی فیلم های ایرانی ساخت داخل هم باز گذاشتیم و دکترحسین فرخی بعنوان نماینده فامیلی فیلم اواردز درایران همه تدارکات را دیده و بزودی این فیلم ها را معرفی می کند.
من خبرهای داغی دارم، که در هفته های آینده ازطریق مجله جوانان به اطلاع میرسانم.

1725-46