1428-54

علی کریمی از دیروز تا امروز !

پیش از هر چیز باید گفت که علی کریمی تا زمان پذیرفتن همکاری با فدارسیون فوتبال جمهوری اسلامی و به قول فوتبالی ها، فدراسیون علی کفاشیان و قبول دستیاری کارلوس کی روش دارای اعتبار و احترامی بود که دیگر نمی تواند با این جایگاه همراه باشد.
علی کریمی به هر دلیلی که این همکاری را قبول کرده و یا بقولی توسط اطرافیانش لابی کرده تا کنار کی روش باشد، اشتباه بزرگی را مرتکب شده است، چرا که تا قبل ازاین اتفاق ناباوارانه همه احساس می کردند که کریمی روبروی این سیستم مافیایی ایستاده است و به هیچ قیمتی حاضر نیست در کنار و همراه این مافیای هزار تو باشد!
کریمی در طول سالهای بازیگری در فوتبال ایران بارها در مقابل مهره های درشت و ریز حکومتی قد علم کرد و رفتار و گفتاری را به مردم ایران ارائه کرد که همگان او را بسیار متفاوت از دیگر بازیکنان ملی پوش قلمداد کردند و به راستی که این چنین بود.
نگارنده این نوشته در تمام این سالها  جلوتر از ارزشهای کم نظیر فنی کریمی در فوتبال ، به شخصیت و جسارت او برای ایستادگی در برابر حکومتی ها احترام گذاشته  و همواره او را در سمت و سوی مردم می دیدم.
تا دیروز بر اساس وظیفه و مسئولیت باید که از علی کریمی با تمام وجود پشتیبانی و حمایت می شد تا او بتواند در این ایستادگی و جسارت توانا باشد و خود را تک و تنها نبیند . این بدون شک کمترین کاری بود که هر ایرانی باید برای علی کریمی انجام میداد که من نیز این گونه باور داشتم .
حسرت و تاسف اما آنجاست که ناگهان خبر میرسد که علی کریمی نیز به جمع مهره های حکومتی فوتبال پیوسته است تا دیگر هیچ حرفی برای حمایت و پشتیبانی از این  «جسور دیروز» و «آشفته حال» امروز باقی نمی ماند!
کریمی خود بهتر از هر کس می داند که همکاری با فدراسیونی مثل فدارسیون کفاشیان نه تنها هیچ افتخار و اعتباری به باور نمی آورد، بلکه سر شکستگی در نهایت به هر کس و حتی علی کریمی خواهد بخشید .
در این رهگذر از همین حالا تیرها به سوی کریمی روانه شده است و باید گفت که فرمان آتش  را خود او آن هنگام اعلام کرد که برای اولین بار با ادبیات مهره های حکومتی سخن گفت و از آنان که دوست داشتند به جای او روی نیمکت تیم ملی و در کنار کارلوس کی روش بنشیند، طلب حلالیت  کرد!

1428-53

1428-52