مجمع نمایشی و فرمایشی فدارسیون فوتبال
 جمهوری اسلامی!

این روزها در فوتبال جمهوری اسلامی نیز حرف از جمع آوری اسناد برای اثبات فساد مالی در فدارسیون است و از قضا مصادف شده با اخبار فساد در فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا!
در این میان هر چه مقامات فاسد فیفا رخ به رخ با ماموران قانون هستند و عرصه را روز به روز تنگ تر می بینند، در فوتبال جمهوری اسلامی اما همه چیز کماکان در نمایش های مردم فریب خلاصه شده و به قولی سفارش و فرمایش، مواد اولیه این خبرهاست.
وقتی در یک سیستم اختلاس های هزاران میلیاردی نقل هر محفلی به حساب می آید، دیگر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که به قول معروف عددی نمی تواند برابر چپاول هست و نیست ایران باشد!
اینگونه است که به مجلس شورای اسلامی توصیه می شود تا به جای بررسی فساد مالی در فدارسیون فوتبال، بهتر است به سراغ دزدیهای موجود در کل جامعه بروند!
مجمع نمایشی و فرمایشی فدارسیون فوتبال جمهوری اسلامی این بار هم با همان حال و هوای همیشگی همراه بود و چه محصولی بهتر از این که وزیر ورزش و رئیس فدارسیون به لطف سفارش معاون ریاست جمهوری روی یکدیگر را بوسیدند و شیرینی اشتی کنان خوردند ، مبارک است برای فوتبال که با یک روبوسی همه چیز حل و فصل می شود و بساط  فساد به همین راحتی از میان می رود تا دیگر هیچ کس نگران آن هزار میلیارد در هر فصل فوتبال نباشد که بیشتر ان به جیب دلال های داخل و خارج می رود!

کارلوس کی روش
 و اتفاقات فرودگاه مهرآباد !

این جناب کارلوس کی روش در هر بزنگاه نشان میدهد که بند بازی خوبی است و براستی اگر از جنس این سیستم نبود، هرگز نمی توانست چهار ماه  نیز در این بساط دوام بیاورد چه برسد به آنکه چهار سال باقی بماند!

1462-90
هفته پیش تیم ملی فوتبال روانه ازبکستان شد تا یک دیدار تدارکاتی با این کشور انجام بدهد. مراحل پیش از پرواز به ازبکستان آنقدر طولانی شد و کش پیدا کرد تا کی روش بازهم سیاه کاری را پیشه کند و از بی احترامی و زیر سئوال بردن شخصیت و غرور و وجاهت تیم ملی بگوید! کارلوس کی روش آنچنان خشمگین و عصبانی نشان می داد که انکار همه چیز  در این چهار سال درست و قابل قبول بوده و از این تاخیر چند ساعته در فردوگاه مهراباد جا خورده و شوکه شده است. کی روش اگر مقداری صداقت با خود آورده  بود، بدون هیچ شک و تردید در همان ماه های اول پا به فرار می گذاشت و به هیچ وجه زیر بار این همه کجی و کمبود های مدیریتی و شخصیتی نمی رفت!
همیشه در مورد کی روش گفته ایم که او فقط به درآمد باور نکردنی در این چهار سال فکر می کند و چنانچه هزار دلار بیشتر، در جای دیگر به او می دادند، یقین بدانید تن به این توهین ها و تحقیر های هر روزه نمی داد!

[email protected]
amirbaradran.blogspot.com