1467-71

دلارهای سبز
برسر شاه داماد فیفا!

در این دنیای پر آشوب و سراسر حادثه و اتفاق های عجیب و غریب، لابد جای تعجب نیست که فیفا تبدیل به مافیا می شود و رئیس پانزده ساله آن نیز از تمام خلاف ها و دزدیها اظهار بی خبری می کند و خود را پاک و منزه می شمارد!
فوتبالی که روزگاری از پاکی و خوشی سرشار بود و به ویژه برای پابرهنه ها در همه جای جهان یک مسابقه مقدس تلقی می شد، حالا بوی ناخوشایند فساد آن در همه جا به مشام می آید تا فوتبال هم به سرنوشت تمام چیزهای دیگر گفتار آید!
فدراسیون فوتبال جهانی با شرایطی دست به گریبان شده که طشت رسوایی آن خیلی وقت است از بام فرو افتاده و کار به جایی رسیده که در آخرین اجلاس فیفا در همین چند روز پیش یک معترض بر سر سپ بلاتر رئیس پانزده ساله فیفا دلارهای سبز را به گونه ای رقصان می ریزد تا شاه داماد بی خبر از فساد های دور و بر خود را به جشن و شکوه ماندگار دعوت کند.

1467-72

سپ بلاتر خود به خوبی می داند که چرا فقط او باقی مانده و تمام چپ و راست او را تحت تعقیب و بازداشت قرار داده اند و این نیز به جز مصلحت اندیشی سردمداران جهان که اگر رئیس فیفا نیز دستگیر و زندانی شود، باید فاتحه فدراسیون جهانی فوتبال را خواند!
فدراسیونی که بطور قطع یکی از فاسدترین و آلوده ترین تشکیلات تاریخ ورزش جهان است و در ارتباط با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در همین سالها دیدیم که چگونه چشم بر خلاف های آشکار این فدراسیون می بندد و حتی این فدراسیون ضعیف و ناتوان را به عنوان فدراسیون برتر قاره آسیا توسط کنفدراسیون فوتبال قاره معرفی می کند.
تغییر و تحولات در فدراسیون جهانی فوتبال در راه است و شانس میشل پلاتینی برای ریاست در فدراسیون جهانی فوتبال بیش از دیگران به نظر می رسد و امیدواریم با این خانه تکانی در فیفا دیگر از این شعبده بازیها در فوتبال ایران به تماشا گذاشته نشود و قانون به شکل اصولی و نه شخصی به اجرا در آید و خلاف ها اگر خاتمه نمی یابد، دست کم کاهش یابد!
هر چند که فوتبال است و منافع اقتصادی در همه و همه جا حرف و اول وآخر را می زند و شاید این امید ما هرگز رنگ واقعیت به خود نگیرد!