1468-70

چشم به بازگشت آل صفر!

1468-73

 

اين روزها همكار آشنا و دوست داشتني ما در برنامه هاي ورزشي تلویزیونی های فارسی زبان، حسن آل صفر در حال نبرد با بيماري است و روزهايي را پشت سر مي گذارد كه بي گمان او را به نبردي با تمام وجود كشانده است و اميد كه آل صفر هر چه زودتر اين بيماري را شكست دهد.
در یکی دو دهه گذشته و با راه افتادن تلویزیونهای ماهواره ای ایرانی، چند نفری نیز در برنامه های ورزشی چهره نشان دادند که در میان آنان می توان گفت حسن آل صفر یکی از بهترین ها بوده است .
آل صفر در آبادان به دنیا آمده که همین زادگاه، او را از آغاز به فوتبال کشانده و شوق و ذوق را در خون او جاری کرده تا عشق به فوتبال را همواره در رگهایش پر خون ببیند .
سفر به امریکا برای آل صفر فرصتی را فراهم آورد تا در کنار تحصیل در علوم سیاسی، گام به رسانه های ایرانی بگذارد و خیلی زود با گزارشهای جذاب و گفتاری تازه توانست برنامه سازی موفق باشد و بینندگان پرشمار را به پای برنامه های خود بکشاند.
آل صفر بارها با همراهی تیمهای ورزشی ایران و به ویژه تیم ملی فوتبال ایران در این سو آن سو، برنامه هایی را برای تلویزیون های ایرانی تولید کرد که براستی تماشایی بود و ماندگار برای همیشه .
در همین سالها آل صفر در کنار تیم فوتبال هنرمندان در شهر لس آنجلس به مربیگری و هدایت این تیم پرداخت و مدتها در جمع آوری و حفظ تیم هنرمندان تلاش و کوشش داشت .
چندی است که حسن آل صفر با بیماری سختی دست به گریبان است و با روحیه ای بالا و ورزشی به دنبال شکست این بیماری بوده ومی کوشد تا با تمام توان بار دیگر سلامتی را بدست اورده و همچنان در خدمت ورزش ایران و بیندگان تلویزیونهای ایرانی باشد .
با شناختی که از روحیه بالا و شخصیت دوست داشتنی آل صفر داریم، بی گمان این همکار گرامی می تواند بر بیماری غلبه کند و امیدواریم آل صفر عزیز را هر چه زودتر جلو دوربین و با همان گفتار ورزشی و شیرین ببینیم.

قلب پر عشق حشمت مهاجرانی جراحی شد!

1468-72

در تاریخ فوتبال ایران بزرگانی حضور داشتند که همیشه افتخار افرین بوده اند و براستی ابرو و احترام به فوتبال ما داده اند.
در میان این بزرگان حشمت مهاجرانی جایگاهی ویژه و ماندگار دارد که در فوتبال ایران به باور ما نمونه است و برای آیندگان الگویی همیشگی.
قلب پر مهر و پر عشق حشمت خان هفته پیش به تیغ جراحی سپرده شد تا ناراحتی پیش آمده بر طرف شود و دستهای طلایی دکتر کامران طلوعی در بیمارستان سیدر ساینای لس انجلس به یاری پر افتخارترین مربی تاریخ فوتبال ایران آمد.
مهاجرانی در سفر به آمریکا و در پی احساس ناراحتی قلبی و چند روزی بستری شدن در بیمارستان، جراحی قلب را پذیرفت تا ریتم این قلب پر صفا همچنان با عشق پایان ناپذیر به ایران و جوانان ایرانی خوش آهنگ بماند.
برای حشمت خان عزیز آرزوی سلامتی کامل و روزگار ماندگار داریم و از همین جا بار دیگر یاد آوری می کنیم که این مرد بزرگ برای فوتبال و ورزش ایران یک شخصیت والا و یک مربی استثنایی است .