1470-73

تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، بنیانگذار باشگاه ورزشی تاج و موسئس بسیاری از ساختمانها و امکانات ورزشی در پنجاه سال پیش 1470-72،یکشنبه 18 مرداد 1394در شهر لندن زندگی را وداع گفت تا ورزش ایران یکی از یاران بزرگ و فراموش نشدنی خود را از دست بدهد.
چهارم مهر ماه سال ١٣٢۴ با همت ستوان یکم (سپهبد بعدی) پرویز خسروانی قهرمان دوچرخه سواری وقت کشور « باشگاه دوچرخه سواران» پایه گذاری شد. استقبال بیش از حد ورزشکاران و ورزش دوستان از این باشگاه باعث گردید تا مدتی بعد با تغییر نام به « تاج » و سپس «سازمان ورزشی و فرهنگی تاج» به صورت بزرگترین سازمان ورزشی و فرهنگی آسیا در آید.
تیمسار خسروانی بدون شک نقشی ارزنده و استثنایی در شکل گیری ورزش نوین و ورزشگاه های امروزی در سرزمین ما داشت و باشگاه تاج را در همان هنگام تاسیس با استاندارهای جهانی براه انداخت که در خاور میانه باشگاهی نمونه و مثال زدنی بود.
خسروانی خود ورزشکاری در قد و قواره قهرمانان بود و وقتی باشگاه تاج را بنا نهاد، تمام سرمایه و ثروت خانوادگی را به پای ورزش ریخت و سپس از حضور خود در دولت و حکومت نیز نهایت بهره را برای یاری به ورزش گرفت.
خسروانی چهل سال به گونه ای مستقیم و مسئولانه در ورزش ایران حاضر بود و در دوره ای نیز ریاست سازمان تربیت بدنی را به عهده داشت که در آن دوران چند اتفاق مهم روی داد و همین حوادث باعث شد تا مخالفانی پیدا کند.
خسروانی در مقام رئیس ورزش ایران و موسس باشگاه تاج نمی توانست عموم صاحبان باشگاه های کشور را به سوی خود جلب کند، چراکه او برای بسیاری یک رقیب قدیمی بشمار می آمد و هرگز باشگاه دارها نمی تواستند خسروانی را بدور از آن رقابتها ببینند.
این رقابت قدیمی به هنگام ریاست خسروانی در سازمان ورزش خواسته یا ناخواسته تبدیل به بغض و به نوعی کینه شد و در این رهگذر تعطیلی باشگاه هایی چون تهران جوان و دارایی همان نقطه اختلاف و انتقاد را آشکارا رقم زد تا برای همیشه شماری از باشگاه ها را رو در روی خسروانی قرار دهد.
علاوه بر این امکانات قابل توجه در جنوب تهران، باید از نقش بزرگ خسروانی در بنای ورزشگاه بزرگ یکصد هزاری نفری آریامهر (آزادی) یاد کرد و وقتی فرمان را از محمد رضا شاه دریافت کرد، قول داد تا ظرف یکسال این ورزشگاه بی نظیر در خاور میانه را تحویل دهد که به واقع تلاش وکوشش شبانه روزی خسروانی فراموش نشدنی و انکار ناپذیر است. امروز می بینیم که ورزشگاه نقش جهان اصفهان 22 سال است که با صرف بودجه 70 میلیارد تومانی، نیمه کاره رها شده است !
حالا آن مخالفان خسروانی که یا گرایشهای چپی داشتند و یا وابستگی های اسلامی در به در به دنبال بنیانگذار باشگاه تاج بودند تا تیغ انتقام را بر گردن این مرد بزرگ بگذارند که در این حال یارانی به کمک خسروانی آمدند و به شکل باورنکردنی جان این خدمتگزار بزرگ ورزش ایران را نجات دادند. اینگونه شد که تیمسار خسروانی از بندها رهایی یافت و هست و نیست خود را در سرزمین مادری گذاشت و به خارج گریخت. انان که این مرد بزرگ را دزد و غارتگر بیت المال خواندند و او را خائن به ایران بر شماردند، همان کسانی که در دوران بعدی به آلاف والوف در داخل و خارج رسیدند، ذره ای وجدان و انصاف نداشتند تا بگویند که خسروانی بدون هیچ پولی به انگلیس رسید و از همان آغاز ناگزیر به دریافت کمک های دولتی شد تا زندگی را ادامه دهد!
او عاشق ایران بود و برای بازگشت به وطن لحظه شماری می کرد و بزرگترین آرزوی این مرد شرافتمند حضور دوباره در ورزش سرزمین خود بود.
خسروانی در چند سال گذشته و با گام گذشتن به نهمین دهه زندگانیش، کهولت سن را بر جسم خود حاکم دید و راه رفتن نیز برای مرد نام آشنای ورزش ما مسیر و ممکن نبود.
در این احوال اما بانوی نازنین خسروانی نه تنها پرستار همیشگی همسر بود، بلکه همچون پروانه ای گرد شمع وجود مردی می گشت که لحظه به لحظه روبه خاموشی می رفت.
بازهم باید یاد آوری کنیم مردمی که بزرگان خود را نشناسند، بی گمان محکوم به کوچکی خواهند بود و تیمسار پرویز خسروانی یکی از بزرگان ماندگار در تاریخ ورزش ما به شمار می اید.
پرواز ابدی تیمسار سپهبد پرویز خسروانی، این انسان بزرگ و عاشق ایران را حضورخانواده گرامی خسروانی و اهالی راستین و اندیشمند ورزش کشور تسلیت می گوییم.

[email protected]
amirbaradran.blogspot.com