1433-76

پرواز ابدی گلزن بزرگ
غلامحسین مظلومی

گذر زمان بار دیگر یکی از بهترین و درخشانترین  مهاجمان تاریخ فوتبال ایران را با مرگ همراه ساخت تا غلامحسین مظلومی تن به پرواز ابدی بدهد . یکی دوسال پایانی عمر مظلومی بزرگ با درد جانکاه سرطان روبرو بود که سرانجام این گلزن آشنا را به کام خود گرفت تا علی پروین هم پس از خبر مرگ همبازی خود بگوید که راحت شد!

1433-77

غلامحسین مظلومی همین که در پرافتخارترین دوران فوتبال ایران پیراهن تیم ملی را پوشید، گویای آن است که او تا چه اندازه توانایی و ارزش داشته تا یکی از چهره های برتر و ماندگار آقایی فوتبال ایران در قاره اسیا باشد .
غلامحسین مظلومی براستی یک گلزن به اصطلاح مادرزاد بود که انگاری با چشم بسته نیز می توانست چارچوب دروازه را ببیند و توپ را به درست ترین نقطه بزند. بیشتر گلهای مظلومی به گونه ای در تور حریفان می نشست که کمتر انتظار آن میرفت و باید گفت که او از کمترین فرصت و فضا می توانست بیشترین بهره و امتیاز را بگیرد . گلهای حرفه ای و استثنایی مظلومی تا آنجا طرفداران تیم رقیب تاج یعنی پرسپولیس را ناراحت و دلخور ساخته بود که تماشاگران پرسپولیسی او را نه یک گلزن حرفه ای که با واژه «مرده خور» صدا می کردند !
همین لقب منفی که از سوی طرفداران تیم رقیب به مظلومی تقدیم شده بود ، برای هر کارشناس فوتبال می تواند آینه ای باشد برای تماشای بزرگترین گلزن حرفه ای در تاریخ فوتبال سرزمین ما .
پیرامون ویژگیهای فوتبال غلامحسین خان مظلومی باید یاد آوری کرد که این مهاجم آبادانی و رعنا در زمین و هوا صاحب قدرت و کوبندگی بود و هر حریفی را می توانست وادار به تسلیم سازد .
افتخارات چشمگیر غلامحسین مظلومی برای همیشه در فوتبال ایران وجود خواهد داشت و نسل های آینده نیز نقش او را در دوران طلایی فوتبال ما بزرگ خواهند داشت.
روانش شاد و یادش پاینده

***

مجله جوانان درگذشت غلامحسین مظلومی ورزشکار پرافتخار ایران را به خانواده محترمش و جامعه ورزشی ایران تسلیت می گوید.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد

1433-78

1433-82

1433-81