Javanan1289-Mix04

 

دوستداران رامش با ارسال ايميل ها
و فكس و تلفن هاي پرمهر، خواننده محبوب
 
خود را تشويق به اجراي برنامه كردند

Javanan1289-Mix05

دنبال پخش مصاحبه اختصاصي رامش با مهدي ذكايي در برنامه گپ >جوانان راديو< سيل نامه ها و ايميل ها، تلفن ها براي رامش سرازير شد و همه دوستداران او خواستار مصاحبه هاي ديگر و اجراي برنامه رامش در صحنه ها شدند.
اين خبر از پايگاه مردمي‌ رامش ميدهد و همين احساسات رامش را نيز به هيجان آورده است.

Javanan1289-Mix08

سيل ايميل ها و تلفن ها به سوي مجله جوانان
 و راديو جوانان سرازير شده است

مصاحبه هاي داغ و اختصاصي با رامش،  ليلا فروهر و اندي و كامران وهومن و فريبا فروهر مورد توجه نسل جوان -خانواده ها قرارگرفت.
رامش بعد از سالها براي اولين بار با راديو جوانان گفتگو كرد و طرفدارانش از سراسر جهان،  با احساسات پرشوري اين مصاحبه راگوش دادند
از دوشنبه شاهد مصاحبه هاي اختصاصي تازه اي با حسن شماعي زاده،  مامك خادم و گفتگوي كريستوفر كرماني با آزيتا شيرازي براي US ARMY‌،  گفتگو با خبرنگاران جوانان در اروپا، تركيه ‌ و دبي را خواهيد شنيد.