1621-23

فعالیت دوباره ابراهیم تاتلیس خواننده محبوب ترک
دوستی صمیمانه میان ابراهیم و سعید وکیلی

ابراهیم تاتلیس بعد از اینکه در سال 2011 جلوی یک ایستگاه تلویزیونی، با تیراندازی یک شخص اجیر شده، ازناحیه سر به شدت مجروح شده بود، برای عمل جراحی به آلمان انتقال یافت و یکی از پزشکان معروف ایرانی پروفسور سمیعی، با چندعمل جراحی او را به زندگی بازگرداند و سپس با سیستم روبوتراپی و بهره از یک دست رباتیک، به مرور نیروی دست از کار افتاده اش بازگشت و در بازگشت به ترکیه، رجب اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه، آنروزها در بیمارستان به عیادت او رفت در همان زمان ضارب اش آرسین التون، طراح ترور عبدالله اوچماک و راننده آنها یونس ایک دستگیر شدند. اوچماک مدعی شد قبلا از سوی ابراهیم مورد حمله قرار گرفته و مجروح شده و درصدد انتقام بود در ضمن قصد کاندیدا شدن ابراهیم برای نمایندگی از سوی حزب عدالت، سبب خشم حزب «پ ک ک» و افرادی چون اوچماک شده بود.
نکته جالب اینکه اخیرا ابراهیم تاتلیس، سعید وکیلی ستاره شناس و پیشگوی حوادث جهان را به ترکیه دعوت کرد و این دیدار چنان در سلامت ابراهیم تاثیر عمیق گذاشت که ایندو به یاران صمیمی مبدل شدند و در طی ماههای اخیر هر بار که سعید وکیلی برسرمزار رومی در قونیه میرود، به دیدار ابراهیم هم میرود و ابراهیم اخیرا آهنگهای جدیدی را برای اجرا آماده کرده است.

1621-24

1621-26

1621-28