1393-42

1393-44

دو وکیل جوان و موفق از دفتر حقوقی Tork، در زمینه های مختلف این روزها به پیروزی هایی دست می یابند و باعث افتخارجامعه ایرانی میشوند.
اخیرا دکتر رضا ترکزاده برای لیست استثنایی وغرورانگیز و جایزه ارزشمند 2014 California Super Lawyers List برگزیده شده است، نکته مهم اینکه همه ساله فقط 5 درصد از وکلا در ایالت کالیفرنیا برای دریافت چنین جوایز و یا تقدیرنامه نایل می شوند درحالیکه نام رضا ترکزاده در سال 2014 بعنوان وکیل مدافع در دادگاههای مختلف، در چارچوب 2014 -40- Under 40  National  Trial Lawyers List
وهمچنین در چارچوب
2014  -2-10 Under-40
American  Society Of Legal Advocates List
جای داشته است و 10/10 در ارزش گذاری AWO و همچنین نویسنده همراه کتاب
Accidents Happen می باشد.
دفاتر حقوقی ترکزاده، در کالیفرنیا و ایلیونز به پرونده های کوچک و بزرگ بسیاری در زمینه صدمات بدنی ناشی از تصادفات
دفاتر حقوقی ترک تا امروز از 250 هزار دلار تا 12 میلیون دلار خسارت برای موکلین خود گرفته اند.
رضا ترک زاده می گوید من صمیمانه افتخار می کنم که برای این لیست، امسال برگزیده شده ام.من درواقع از لیست طلوع ستارگان از سال 2011 تا 2013 Rising Star List به چنین لیست تازه ای رسیده ام و این سبب سرافرازی در برابرجامعه ایرانی است.
ترک زاده درباره دفاتر حقوقی شان می گوید ما بطور اختصاصی بروی پرونده های قربانیان تصادفات یا حوادث خطرناک صدمات مغزی، بدنی، زمین خوردگی و معالجات غلط پزشکی کار می کنیم وخوشحالم که دفاتر حقوقی ما در بالاترین مرتبه خدمات حرفه ای خود ایستاده است.
لیست سوپر لویرSupper Lawyers List  ، در اصل دفاتر و وکلایی را شامل میشود، که بعنوان گروه بسیارحرفه ای مسئول، با خدمات بی نظیر و با هدف های بالای حرفه ای  فعالیت دارند و برای بررسی این افراد ودفاتر حقوقی، تحقیق پیگیر و دقیقی انجام میشود و از دیدگاه های مختلف زیر ذره بین قرار می گیرند.