1637-39

دکتر پرویز ثروت جو و راملا از مسئولین مرکز
Paradise Cove Recovery Center
مرکز سم زدایی وترک اعتیاد آماده پذیرش مراجعه کنندگان شد

1637-40

دو انسان خوب، با هدف های بزرگ کمک به بیماران ودرگیر شدگان اعتیاد و با حمایت چند خیرخواه مرکز درمان بیماران معتاد و درواقع مرکز سم زدایی را در شهر سیمی ولی در دامنه کوه، منطقه ای آرام آماده بهره برداری کردند.
هر دو با عشق و انرژی خاص درباره این مرکز وهدف هایش حرف میزنند، هر دو بر این باورند که جامعه ایرانی در سالهای اخیر بخصوص در میان نوجوانان و جوانان و با غول های خانمان برانداز اعتیاد روبرو شده و در واقع تلاش آنها برای دایر نمودن مرکز حرفه ای که به روایتی ریشه های اعتیاد را می سوزاند و بیماران را برای دوره های مختلف تراپی و آماده سازی برای کار و فعالیت پیش می برند.
دکتر پرویز ثروت جو با سابقه 40 ساله در زمینه بیماریهای پا و اخیرا در زمینه جدید مرکز سم زدایی و ترک اعتیاد تجربه سالهای سال را برای کمک به انسانهای نیازمند تقدیم می کند و با هدف های انسانی خود، دوره جدیدی از زندگی همیشه فعال خود را شروع می کند و خودمی گوید من چند سال پیش بدنبال یک تصادف هولناک با راهنمایی غلط یک پزشک آشنا به سوی داروهایی رفتم که ظاهرا درد مرا آرام کردند ولی مرا به ورطه ای کشاندند که زندگیم سیاه شد. من که فعال ترین در رشته خود بودم، ناگهان سر درگم ماندم، که البته باز هم به همت خودم از این ورطه بیرون آمدم و حالا همه تجربیات آن دوره تلخ وتاریک را برای نجات انسانها بکار می گیرم.
«راملا رستمو» که در رشته امور مالی و سرمایه گذاری چند مدرک دانشگاهی دارد، به دلیل عشق به کمک به انسانها، بدنبال رشته های مختلف روانشناسی، روانکاوی رفته و با دریافت چند لیسانس و فوق لیسانس و تجربه های گرانقدری که در میدل اسکول های لس آنجلس در جهت کمک به نوجوانان اسیر اعتیاد و درگیری های خانوادگی بدست آورده اینک همه را در این مرکز بکار گرفته است.
«راملا» می گوید در دنیای این انسانهای درگیر و گرفتار، گاه شما به نوابغی بر می خورید که شگفتی آفرین هستند، به جوانها و نوجوان هایی بر می خورید که چشمه جوشان هنر و احساس و اندیشه هستند.

1637-41

1637-43

1637-42

درمرکز مجهز و مدرن ما در سیمی ولی، امکانات درمان بیماران بصورت انفرادی و VIP و یا گروهی وجود دارد و مهمترین مورد IV Hydrations است که خیلی از بیماران دچار خشکی بدن، بی آبی و تشنگی کامل سیستم خود میشوند و در ضمن نیاز به عنصرهای خونی و جبران کمبودهای مختلف دارند و ما شاید تنها مرکزی باشیم که مجوز استفاده از این سرم ها را داریم.
بسیاری از مراحل درمان ما بهره از بیمه های مختلف چون PPO پیش میرود، ما گزارش کاملی از مراحل درمان را به کمپانی بیمه می دهیم و بیمار را از پرداخت هزینه راحت می کنیم، البته خیلی ها ترجیح می دهند شخصا هزینه ها را بپردازند.
نکته ای که خیلی ها می پرسند اینکه ما از 18 سال به بالا می پذیریم چون با قوانین ما باید مطابقت کند، بعد از دوره 5 تا 6 روزه سم زدایی بیماران به بخش تراپی هدایت می شوند، که تحت نظر یک تراپیست با تجربه در روز 6 تا 8 ساعت در جلسات آن شرکت کنند که آنهم فردی یا گروهی است چون ما با هدف رهایی همیشگی بیماران پیش میرویم و در واقع آنها را برای یک دوره سالم و پاک وروشن زندگی شان آماده می کنیم.
ما این مرکز را در منطقه ای دایر کردیم که آرام و بدور از سروصدا و تنش های معمول شهری باشد. معمولا رفت و آمد خانواده ها به این مرکز تحت شرایط خاصی است، در همه زمینه ها متخصصین ورزیده وظایف خود را انجام می دهند و به شیوه ای فضا آماده شده که بیماران از لحظه ورود احساس آرامش می کنند و خلوت شان محفوظ می ماند، چون خیلی ها بخصوص خانواده ها دوست ندارند مسائل خصوصی شان عیان باشد و در دسترس دیگران، و ما یکی از هدف هایمان حفظ این خلوت است.

1637-44