1573-14

1573-15

1573-16

هفته قبل بیژن مرتضوی آهنگساز، نوازنده، رهبر و خواننده محبوب، از سوی دانشگاه سولنت انگلستان موفق به دریافت دکترای موسیقی شد و خود آنرا مسئولیت تازه ای در زمینه هنر موسیقی به حساب آورد.
بیژن چند سالی است که در این دانشگاه به تدریس و تحصیل مشغول است واین موفقیت بزرگ درواقع افتخاری برای جامعه موزیک ایرانی بود.
در هفته های آینده با بیژن مرتضوی در این باره سخن خواهیم گفت.

1573-17

1573-18

1573-19

1573-20

1573-23