1562-8

دکتـر مهنـاز سـالم
پزشک سرشناس ایرانی در جامعه امریکایی
متخصص امور آزمایشگاهی و بازرس پیشین دولت فدرال امریکا به یاری پزشکان ایرانی می آید

1562-3

دکتر «مهناز سالم» یک پزشک متخصص امور آزمایشگاهی، بازرس رسمی پیشین دولت فدرال امریکا. از چهره های معتبر جامعه امریکایی ایرانی است که شانس گفتگو با او را این هفته در مجله جوانان داشتیم.
دکتر مهناز سالم درباره تخصص خود و سرویس هایی که به پزشکان ایرانی، غیر ایرانی میدهند می گوید: ما یک گروه مشاورین داریم که در هرگونه امور آزمایشگاهی پزشکان را یاری میدهیم چون خیلی از پزشکان که در کلینیک های خود آزمایشگاه دارند مرتبا باید با کدهای فدرال بازرسی شوند و ما یکی از سرویس هایمان آماده کردن این کلینیک ها برای هر نوع بازرسی است.
شیوه کار ما این است که بطور ماهانه با کادر مجرب خود به این آزمایشگاه ها سر میزنیم. تمام تست ها را کنترل می کنیم، آزمایشات مختلف را بررسی می کنیم تا مطمئن شویم براساس کدهای دولتی است. اگر خود این پزشکان آزمایشگاه داشته باشند کار ما سرویس های مختلف رسیدگی به امور آزمایشگاهی است اگر نداشته باشند ما برایشان آزمایشگاه دایر می کنیم، کادر مورد نظرشان را تعلیم می دهیم.
• گاهی می شنویم که بعضی بیماران برای آزمایش میروند و نتیجه آزمایش گاه نادرست است و گاه با جواب آزمایشگاه دیگر کاملا تفاوت دارد، این مسئله از کجا نشئت می گیرد.
– به آزمایشگاهی مربوط است که کادر متخصص ندارند، کارشان را درست و حرفه ای انجام نداده وهمانطور که اشاره کردید خیلی ها ابدا کلسترول ندارند، فشارخون ندارند، ولی نتیجه آزمایش برعکس است و چنین بیمارانی باید به یک آزمایشگاه دیگر مراجعه کنند و با توجه به سوابق بیماری و نتایج آزمایش های قبلی، اشتباه آن آزمایشگاه را تصحیح کنند و خیلی ازپزشکان در این زمینه با ما تماس می گیرند و با ما بررسی دقیق نقص کار و اشتباه آزمایش را مشخص می کنیم یکی دو بار پیش آمده که من قبلا برای بازرسی به آزمایشگاه هایی مراجعه کردم و متوجه شدم که آنها شیوه کارشان غلط و خطرناک است و باید گزارش می دادم چون مسئله آزمایش حساس ترین مورد برای یک پزشک و بیمار است.

1562-4

1562-5

• آیا این آزمایشگاه ها امکان جبران این مشکلات و اصلاح کارشان را دارند؟
– گروه و کادر ما اصولا وظیفه شان همین است که قدم به قدم پیش بروند. کنترل کیفی و فنی و تجربی آزمایشگاه را مورد بررسی دقیق قرار بدهند. دستگاه ها را کنترل کنند و بعد ما با مسئولان دولت فدرال مکاتبه می کنیم تا دوباره مجوز آن آزمایشگاه صادر شود.
چون نقش کادر ما، نقش نجات انسانهاست، و در ضمن کمک به پزشکان است که سیستم آزمایشگاهی خود را با استانداردهای روزهماهنگ کنند، فرد متخصص و با تجربه را به کار گیرند.
• آیا توصیه می کنید پزشکان و کلینیک ها، آزمایشگاه خود را داشته باشند و یا از سرویس دیگران بهره بگیرند؟
– به دلیل اینکه یک آزمایش خون در سرنوشت یک بیمار نقش دارد و گاه باید هرچه زودتر جواب این تست به دست پزشک برسد تا در مورد سرنوشت یک بیمار تصمیم بگیرد، داشتن یک آزمایشگاه مجهز در مطب و کلینیک ضروری است چون دیگر نیاز به صبر کردن برای دریافت نتیجه آزمایش ندارند، همان لحظه که از بیمار تست خون می گیرند همان لحظه هم جوابش در دست پزشک است، در ضمن هزینه ها برای بیماران پائین تر می آید.
• کمپانی شما برای این آزمایشگاه ها، افراد را تعلیم هم میدهند؟
– همانطور که اشاره مختصری داشتم، ما افرادی را در طی چند ماه تعلیم می دهیم، یا افراد مورد نظر کلینیک ها و پزشکان را تحت تعلیم قرار میدهیم. معمولا مدیکال اسیستان ها، پرستاران رسمی با گذراندن دوره های کوتاه مدت آموزشی، می توانند این وظایف را انجام بدهند وبا توجه به قراری که ما با آنها داریم بطور ماهانه آنها و نتیجه کارشان را کنترل می کنیم.
دولت فدرال طبق قوانین خود، سالیانه و گاه زودتر، همه آزمایشگاه ها را کنترل می کنند، همه فعالیتهای آنها را مورد بررسی قرار میدهند، و ما به دلیل آشنایی با کار بازرسی و کدبندی های فدرال، با آنها که کار می کنیم همه چیز را از قبل آماده و مرتب و بدون نقص پیش رویشان می گذاریم.
• معمولا برای آزمایشگاه درون کلینیک و مطب، چند نفر باید استخدام شوند؟
– خود مدیکال اسیستان، خود نرس و یا یکی دو تا کارمند که قبلا تعلیمات لازم دیده باشند. و ما به این افراد بعد از دوره تعلیماتی، مجوز قانونی می دهیم.
• برای دایرکردن آزمایشگاه نیاز به سرمایه گذاری است؟
– اولا دستگاه های زیادی نیاز نیست دوم اینکه ما امکان تهیه دستگاه ها را با قسط ماهانه ترتیب میدهیم و از طرف کمپانی با نظارت کامل ما می آیند، نصب می کنند، تعلیم میدهند و میروند.

Tel (24 hr): 310 – 993-1784
Email:
[email protected]

1562-6