1494-33

ابراهیم صفایی همکار قدیمی مان در موسسه اطلاعات، هفته قبل به مناسبت سفر نوشیروان کیهانی زاده دیگر همکار قدیمی مان که سلسله مقالات تاریخ و خاطرات روزنامه نگاری اش را در مجله جوانان می خوانید، یک جلسه دیدار در رستوران شیراز لس آنجلس برپا داشته بود که با اشک و لبخند و هیجان همراه بود.
بهانه خوبی برای دیدار یاران قدیمی، بعد از سالها، زنده کردن خاطره های گذشته، قرار و مدارهای تازه برای همکاری های تازه واینکه حیف است چنین گردهمائی هایی برپا نشود و دوستان وهمکاران ساعاتی کنار هم نباشند در این دیدار نوشیروان کیهانی زاده و دخترشان منصوره کیهانی زاده، سیروس شرفشاهی، عباس پهلوان، پرویز قاضی سعید، مهدی ذکایی، محمد سعید حبشی، همایون هشیارنژاد، مرتضی فرزانه و میزبان ابراهیم صفایی حضور داشتند و در همان لحظات وقتی از خبردرگذشت مدیر سابق موسسه اطلاعات فرهاد مسعودی با خبر شدند ضمن ابراز تاسف، یک دقیقه سکوت کردند.

1494-34

1494-35

1494-36