استاد تخته نرد وتعلیم اجباری !

پدرم استاد تخته نرد است و بقول خودش پوزه همه اساتید فن و قهرمانان را به خاک نشانده است واگر ناپلئون هم زنده بودامروز در برابرپدرم سر تسلیم فرود می آورد.
هر آدمی که وارد منزل ما میشود باید دو سه دست با پدرم تخته بازی کند، ببازد کمی فحش و متلک بشنود و گاهی چیزی هم از جیب بدهد ودلخور و پکر خانه ما را ترک کند!
اگر خدای نکرده یک بدبختی تخته بلد نباشد پدر با اصرار او را می نشاند تا این بازی را به او یاد بدهد و طرف اگر علاقمند نباشد و به اصطلاح خنگ بازی درآورد، آنقدر فحش و متلک می شنود تا ناچارا فرا بگیرد.
بعد از یادگیری تازه دردسرها شروع میشود و پدر ضمن بازی،هر چه از دهنش در بیاید بار طرف میکند بطوری که بارها دیده ام میهمان نیمه کاره خانه ما را ترک گفته است.
تا بحال بارهابین پدر و مادرم بر سر این مسئله بحث و جدل درگرفته است ولی پدرم زیر بار نمیرود و میگوید تخته نرد بازی مردان واقعی واصیل است و هر کس نیز بلد نباشد بایداز جرگه مردان خارج شود بعد هم در زمان بازی، عقیده او این است که باید با متلک و فحش و بد و بیراه روحیه طرف را ضعیف کرد و شکستش داد!
در هرحال تخته نرد برای خانواده ما متاسفانه وسیله بازی شومی است که سبب راندن بهترین دوستان، فامیل وحساسیت دوستان قدیمی شده است ومیدانم  که این سادیسم ویاعادت و یا هر چه که شمااسمش را بگذارید در میان خیلی ها رواج دارد با درجات پائین و بالا!

تورج – آتلانتا

1358-38

هنوزمادرم ما را کتک میزند!

از روزی که ما بیاد داریم مادرمان مرتب به بهانه های مختلف ما را با کفش، کفگیر، ساعت رومیزی، در قابلمه، شیشه دارو ،نوار موزیک،متکا،خط کش،مداد و خودکار، دم پائی، بشقاب، سیب، انار، گوجه، استکان، قند، سشوار وخلاصه هر چه جلوی دستش بوده کتک زده است!
تا روزی که درایران بودیم که بهرحال عقیده بر این بود که: کتک مامان گل است، هر که نخورد خل است!!
وقتی به خارج آمدیم هنوز بر آن عقیده استوار بودیم ولی حتما میدانید که در غرب معمولا باید برای کبودی ها وزخمهای روی دست و پا و صورت به معلم و استاد و همسایه وغیره توضیح داد و ما مرتب دروغ بافته ایم و نگذاشته ایم کسی بفهمد که مامان جون مهربان مان هنوزبا همان وسایل ما را میزند ولی براستی تا به کی می توان تحمل کرد؟!
من الان 16 ساله، برادرم 14 ساله، خواهرم 12 ساله ودیگر خواهرم 9ساله میباشیم واگر سر وصورت ما را ببینید فکر میکنید ما حتما در رشته بوکس فعالیت داریم و یا با سگ وگربه زندگی میکنیم!
اخیرا بر وسایل کتک،DVD، برس سر، فندک، تلفن دستی، رموت کنترل، زیر سیگاری، ودیگر وسایل مدرن دیگر هم اضافه شده است وبه مجرد اینکه ما اعتراضی، حرفی، فریادی، گریه ای و خلاصه هر حرکتی جهت عکس خواسته های مادر داشته باشیم منتظر دریافت وسیله ای روی صورت و دست و پای خود هستیم. چون مامان جون این صفحه دیدگاه را میخواند و زیر لب گاه می خندد، می خواستم این درددل را هم چاپ کنید تا شاید در دلش بحال ما بگرید و برحم آید!

بچه های کتک خور!؟

1358-39