ماجرای عین الله سارق زاده درسن حوزه

اگر بخواهید در تمام دنیا بگردید یکی را از نظر رفتار و حرکات شبیه عین اله در فیلمهای صمد پیدا کنید باید به سراغ این آدم به سن حوزه بیائید.
او سلزمن خرید و فروش املاک است- هر موقع با ژست خاصی کتش را کنار میزند که دوستان «آی فون فایو» او را ببینند. آدم بی اختیار بنظرش میرسد که صداش می کنند«عین الله» و او میگوید «سارق زاده».
تخصص عین الله شهر ما درخریدن خانه های درب وداغون بقول خودش «زیرقیمت مارکت» برای ایرانیهای عزیز و برادران افغانی در غربت است. همیشه هم قول میدهد و میگوید:
عرض کنم این خانه راکه شما می خرید سه ماه دیگر با چهل هزار دلار سود خودم برایتان می فروشم!!!
تعداد خانواده هائی که از سالها پیش همینطور منتظر این 40هزار دلار سود هستند تا آنجا که ما می شناسیم به رقم 25میرسد.
او سواد فارسی و انگلیسی ندارد ولی طوطی وار انگلیسی را غلط غلوط بلغور میکند، ولی در پشت هم اندازی و قانع کردن مشتریها دست شیطان را از پشت بسته و از نظر مکر وحیله آدم یاد روباه مکار می افتد.
شگرد عین الله این است که با جلو انداختن زنش و راه انداختن مهمانیهای آنچنانی و تبلیغ های بازاری از رقص نیناش ناش گرفته تا تصنیف های روحوضی، ایرانی های ساده لوح را بتور می اندازد. دلیل دیگر هم که میتواند خانه های زیادی بفروشد این است که اگر سی دفعه هم عین الله شهر ما را از در خانه با فحش و لگد بیرون کنی بازفردا صبح می آید دولا میشود و میگوید: سلام عرض کردم قربان.
از ما که سرمون کلاه رفته که گذشت، امیدوارم ایرانی های عزیز و برادران افغانی در آینده گول چند تا قر کمر و قمیش را نخورند و برای جلوگیری از ضرر در موقع خرید خانه چشمهایشان را باز کنند.

جواد- ب- سن حوزه

1374-62

زنم چرا قهر می کند و چرا آشتی؟

زنم در طول ماه مرتب در حال قهر و آشتی است، البته این قهر و آشتی ها بستگی به روزهای ویژه ای در ماه دارد، مثلا از روز دوازدهم تا پانزدهم و از بیست و هشتم تا سی ام، این قهرها صورت می گیرد.
خانم عادت کرده برای هر آشتی، جریمه نقدی بگیرد، ابتدا این جریمه حدود 200 دلار بود ولی تازگی ها از 500 تا 1000 دلار رسیده است!
این وضع آنچنان ادامه داشت تا روزی که ناگهان متوجه شدم به دختر 14ساله با پسر 11ساله ودخترک 5 ساله ام هم سرایت کرده است، همین دیروز دختر 5 ساله ام قهر کرده و بروی تخت خوابیده بود وحاضر نبود با من حرف بزند، وقتی به سراغش رفتم گفت: تا 20 دلار ندهی آشتی نمی کنم!!
با زنم شدیدا درگیر شده و او را سرزنش کردم که ببین چه بروز بچه ها آورده ای؟! گفت حاضرم بچه ها را دوباره اصلاح کنم بشرط اینکه برای اصلاح هر کدام هزار دلار بدهی!!
راستی با وضعی که پیش آمده، می ترسم برای هر بار مراجعه به اتاق خواب هم نرخی تعیین شود!

امیر.ک- کانادا

1374-63