1413-62

بزن بزن در دیسکو ایرانی!

1413-63

من اصولا اهل دیسکو نیستم چون فکر می کردم این دیسکوها بیشتر برای پسران و دختران 16 تا 20 ساله است، البته حالا نظرم تاحدودی عوض شده، چرا که با ورود یک میهمان از ایالتی دیگر ناچار شدم به یک دیسکوی ایرانی بروم و ببینم که از نوجوان 18 تا مرد 60 ساله، از دختر 16 ساله تا خانم 50 ساله هم به این دیسکوها رفت وآمد دارند و درجمع بجنبان و بچرخانها، بالا و پائین می پرند!
بهرحال من به تماشا ایستاده بودم که دو حادثه پیش آمد، اولا دخترخانمی که خود را به جوانی عاشق و شیدا نشان داده بود ناگهان با جوان دیگری که همین ادعا را داشت روبرو شده و دستپاچه قصد فرار از معرکه راکرد که با شروع بزن بزن بین دو جوان ناچار به جدا کردن آنها پرداخته و دو سه تا ضربه هم نوش جان کرد و با کلی فحش وتوهین هم روبرو شد!
مورد دوم هم مربوط به آقایی میانسال بود که در حال رقص با دخترخانم کم سن و سال، ناگهان متوجه ورود خانم خود شده و بطور نشسته از دیسکو خارج شده و فرار کرد، این منظره چنان خنده دار بود که عده ای دست از رقص کشیدند و خوشبختانه یا بدبختانه خانم نتوانست مچ آقا را بگیرد…! بهرحال خواستم به بعضی از خانمها که شوهران فراری دارندتوصیه کنم  گاه سری به این دیسکوها بزنند!!
نصرالله . ن- لس آنجلس

زن مشکل ساز و جوک گوی من

1413-64

زن من از آن زنهای ناب روزگار است، چرا که بعضی رفتار و کردارهایش خانمان برانداز است، می پرسید مثلا! میگویم که یکی از این کردارها گفتن رکیک ترین جوکهای روزگار آنهم جلوی مردان و زنان محترم فامیل است و بعد هم خودش آنقدر می خندد که اطرافیان ناچار میشوند پوزخندی بزنند.
جالب ترین بخش این کردار زمانی است که بعد از گفتن جوک، مردها و یا زنهای مجلس را به نوعی به آن جوک می چسباند! مثلا اگر جوکی درباره ناتوانی مردها بگوید ناگهان یکی از مردها را نشان کرده و به همسرش میگوید فلانی! شوهرت گرفتار قضیه جوک نیست؟! در ضمن خانم اصرار دارد مجالس میهمانی رسمی را به مجالس خودمانی مبدل سازد و به مجرد ورود به رسمی ترین مجالس جوک گوئی های خود را شروع می کند. البته بالاخره عکس العمل دوستان و آشنایان با عدم دعوت ما به مجالس خود، معلوم شد چرا که ما بطور اتفاقی می فهمیدیم که فلان هفته در منزل فلان دوست میهمانی بوده ولی ما دعوت نداشتیم و درعوض هر وقت بخواهند مجالس را سطح پائین و الکی برگزارکنند حتما ما را دعوت می کنند و یا اگر شخصی بخواهد میهمانی شخصی دیگری را بهم بزند بهرطریقی شده ترتیبی میدهد که زن من در آن مجلس باشد و همه چیز را خراب کند!
حالا خودتان حدس بزنید بامزه بودن همسر عزیز بنده چه عواقبی ببار آورده و جالب اینکه دست بردار هم نیست!
هوشنگ ف- لندن