‭ ‬این‭ ‬عکس‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آمریکا‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬صدا‭ ‬بپا‭ ‬کرده‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬جنوبی‭ ‬آمریکا‭ (‬تکزاس‭) ‬توسط‭ ‬اپال‭ ‬راتجهب‭ ‬سیتیزن‭ ‬جرنالیست‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬مرزبان‭ ‬سوار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬دستگیری‭ ‬یک‭ ‬فرد‭ ‬هیتیایی‭ ‬که‭ ‬غیر‭ ‬قانونی‭ (‬بدون‭ ‬ویزا‭ ‬و‭ ‬پاسپورت‭) ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬رودخانه‭ ‬ادل‭ ‬ریوب‭ ‬وارد‭ ‬آمریکا‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬انبوهی‭ ‬از‭ ‬هیتیایی‭ ‬های‭ ‬فرانسوی‭ ‬زبان‭ ‬هنگام‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬رودخانه‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬فدراسیون‭ ‬آمریکا‭. ‬هیتی‭ (‬هائیتی‭) ‬یک‭ ‬جزیره‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قبلا‭ ‬مستعمره‭ ‬فرانسه،‭ ‬ولی‭ ‬کسی‭ ‬نمی‭ ‬گوید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬هزاران‭ ‬فرد‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬دریا‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬مکزیک‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬گذرنامه‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ویزا‭ ‬اجازه‭ ‬عبور‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬آمریکا‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬است‭!. ‬به‭ ‬باور‭ ‬برهی،‭ ‬برای‭ ‬افزودن‭ ‬بر‭ ‬مسائل‭ ‬آمریکا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬هر‭ ‬موضوع‭ ‬کوچک‭ ‬برای‭ ‬آمریکا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مسئله‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬آید‭ ‬ـ‭ ‬آمریکا‭ ‬که‭ ‬دوباره‭ ‬دارد‭ ‬بمانند‭ ‬زمان‭ ‬ریاست‭ ‬جیمی‭ ‬کارتر‭ ‬گرفتار‭ ‬تورّم‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز،‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬5‭ ‬درصد‭.‬

اسیتیزن‭ ‬جرنالیست‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬هرکس‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سلفونب‭ ‬دارند‭ ‬جای‭ ‬فتوجرنالیست‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬بزودی‭ ‬دارای‭ ‬صدها‭ ‬میلیون‭ ‬ااِدی‭ ‬آدامزب‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬عکس‭ ‬از‭ ‬او،‭ ‬جهانیان‭ ‬را‭ ‬برضد‭ ‬جنگ‭ ‬ویتنام‭ ‬برانگیخت‭ ‬و‭ ‬تاریخساز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬صفحه‭ ‬ای‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬تاریخ‭ ‬ژورنالیسم‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ماجرا‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قرار‭ ‬بود‭:‬

در‭ ‬جريان‭ ‬تعرّض‭ ‬اتِتب‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1968‭ ‬كه‭ ‬ويت‭ ‬كنگ‭ ‬پايگاهها‭ ‬و‭ ‬اردوگاههاي‭ ‬آمريكاييان‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬ويتنام‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬حمله‭ ‬همزمان‭ ‬قرارداده‭ ‬بودند،‭ ‬چند‭ ‬مامور‭ ‬پليس‭ ‬سايگون‭ ‬مردي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬همدستي‭ ‬با‭ ‬ويت‭ ‬كنگ‭ ‬دستگير‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬بسته‭ ‬نزد‭ ‬سرتيپ‭ ‬انگوك‭ ‬لوآنب‭ ‬رئيس‭ ‬پليس‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬چهار‭ ‬راه‭ ‬شهر‭ ‬بر‭ ‬كار‭ ‬ماموران‭ ‬نظارت‭ ‬مي‭ ‬كرد‭ ‬برده‭ ‬بودند‭. ‬سرتيپ‭ ‬انگوك‭ ‬لوآنب‭ ‬بدون‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬تحقيق‭ ‬كرده‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬آن‭ ‬مرد‭ ‬واقعا‭ ‬همدست‭ ‬ويت‭ ‬كنگ‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬اشتباها‭ ‬دستگير‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬همانجا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬چشم‭ ‬مردم‭ ‬تپانچه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بيرون‭ ‬كشيد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬گلوله‭ ‬به‭ ‬مغز‭ ‬آن‭ ‬مرد‭ ‬خالي‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬ااِدي‭ ‬آدامزب‭ ‬فتوژورنالیست‭ ‬آمریکایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬حضور‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬وضعيت‭ ‬به‭ ‬گونه‭ ‬اي‭ ‬كه‭ ‬پليس‭ ‬متوجه‭ ‬نشود‭ ‬عكس‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬عكس‭ ‬كه‭ ‬برنده‭ ‬جايزه‭ ‬پوليتزر‭ ‬شد‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اسوشييتدپرس‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬توزيع‭ ‬گرديد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬چاپ‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شبكه‭ ‬هاي‭ ‬تلويزيوني‭ ‬پخش‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خروش‭ ‬درآورد‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬آمريكاييان‭ ‬آرام‭ ‬نگرفتند‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬جنگ‭ ‬برنداشتند‭ ‬تا‭ ‬ریچارد‭ ‬نيكسون‭ ‬رئيس‭ ‬جمهوري‭ ‬آمريكا‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬گردید‭ ‬كه‭ ‬واحدهاي‭ ‬زرمی‭ ‬اين‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ويتنام‭ ‬خارج‭ ‬سازد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬وحدت‭ ‬ويتنام‭ ‬تامين‭ ‬گردد‭.‬

‭ ‬اين‭ ‬عكس‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬يك‭ ‬سند‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬كتاب‭ ‬هاي‭ ‬تاريخ‭ ‬عمومي‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ااِدي‭ ‬آدامزب‭ ‬فتو‭ ‬ژورناليست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬روز‭ ‬تابستان‭ ‬2004‭ ‬درگذشت‭ ‬دهها‭ ‬سال‭ ‬خبرنگار‭ ‬ـ‭ ‬عكاس‭ ‬اسوشييتدپرس،‭ ‬مجله‭ ‬تايم‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬پارِيد‭ ‬بود‭.‬

امروزه‭ ‬هرکس‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬در‭ ‬خیابان،‭ ‬کوچه،‭ ‬بازارچه‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬محل‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬مشاهده‭ ‬وضعیتی‭ ‬خلاف‭ ‬انتظار‭ ‬و‭ … ‬با‭ ‬سلفون‭ ‬خود‭ ‬عکسش‭ ‬را‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سوشل‭ ‬میدیا‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬چیزی‭ ‬پنهان‭ ‬نماند‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬عیان‭ ‬شود‭.‬