هفته قبل رافی خاچاطوریان یکی از چهره های قدیمی تلویزیون، در یک مرکز مراقبت های ویژه در گلندل در 71 سالگی با زندگی وداع گفت درحالیکه همسرش الن چون همیشه بربالین او بود.
رافی را خیلی ها با برنامه های کمدی پرطرفدار سالهای قبل از انقلاب «آقای مربوطه» می شناختند و در لس آنجلس با شبکه های مختلف همکاری داشت و بیشترین برنامه ها و شوهای تلویزیونی اش با شهرام شب پره و آیلین بود.
رافی در سال 1987 در درگیری با طرفداران حکومت اسلامی در وست وود یکی از چشم های خود را از دست داد و خود زمان خروج از بیمارستان به شوخی گفت ازاین ببعد من تنها کسی هستم که دنیا را با یک چشم می بینم.
از روزی که رافی بدلیل بیماری قند وناراحتی قلبی بستری شد، جوانان با او درتماس بود و چند ماه قبل در یک مرکز مراقبت های ویژه بدیدارش رفتیم، الن همسر وفادارش هم حضور داشت، بسیار خوشحال شد، وقتی پرسیدیم دوستان به سراغت می آیند یا نه؟ نخواست کسی را دلخور کند، گفت هرکسی فرصت پیدا کند زنگی می زند.
آخرین بار دو سه هفته قبل بود که به اتفاق مسعود اسداللهی به دیدارش رفتیم، پر از انرژی شده بود، به خاطرات گذشته و به همکاری تئاتری اش با اسداللهی پرداخت، دلش می خواست دوباره به صحنه برگردد ولی به این آرزو نرسید.
درگذشت رافی عزیز را به همسرش الن و خانواده محترم و دوستان وهمکارانش صمیمانه تسلیت می گوئیم.
مراسم خاکسپاری رافی خاچاطوریان در فارست لان از ساعت 2 و نیم بعداز ظهر روز جمعه در Red Chapel برگزار می شود.

1690-21

1690-22

1690-24

1690-25