1563-16

1563-17

گروه تارانتيست از گروه هاى راك زيرزمينى داخل ايران بود كه سالها پیش به امريكا مهاجرت و پس از كسب موفقيت هاى بسيار در كنسرت هاى خود در اروپا و امريكا چندين آلبوم نيز روانه بازار كردند. در اين روزها كه به اعتقاد خيلى ها موسيقى هاى روز پرُ شده از صداها، ملودى ها و ترانه هاى تكرارى و يكنواخت، اين گروه آلبوم متفاوت ديگرى را در سبك هارد راك و هوى متال منتشر کرده است. مجموعه اى به نام “جرم نيست” با ١٤ آهنگ كه در آن به موضوعات و محدوديت هاى اجتماعى روز كه خود آنها و نسل آنها در ايران و حتى در مهاجرت بطور روزانه با آنها دست و پنجه نرم ميكنند، ميپردازند.
آنها ميگويند تمامى اشعار اين آلبوم را زندگى كرده اند و در واقع اين آلبوم سرنوشت و داستان زندگى واقعى بچه هاى گروه از زمان تشكيل در ايران و بعد در روزگار مهاجرت است.
براى تهيه و دريافت آلبوم جديد تارانتيست با نام “جرم نيست Not A Crime ” به وبسايت گروه، آى تيونز و يا تمامي فروشگاه هاى معتبر موسيقي در سرتاسر جهان مراجعه نماييد.

www.TarantisT.com

1563-18

1563-19

1563-20

1563-21