1358-15

بدنبال پیروزی تیم فوتبال ایران بر کره جنوبی و راه یافتن به مسابقات جهانی فوتبال، رسانه های امریکایی، توجه خاص و بسیار مثبتی به پیروزی فوتبال ایران و ایرانیان مقیم امریکا نشان دادند.
همزمان با پیروزی تیم ایران بر قطر، لس آنجلس تایمز طی مقاله ای به اتحاد ایرانیان در مورد تشویق تیم ملی فوتبال ایران و هیجان و شور فوق العاده ای که نشان دادند پرداخت، ضمن چاپ تصویری از بهروز افراخان گزارشگر معروف ورزشی و همکار مجله جوانان و پرویز قریب افشار چهره معروف تلویزونی نوشت شبکه  PNGتنها شبکه ایرانی و شاید غیر ایرانی است  که این مسابقات را بطور زنده و مستقیم پخش می کند و یاری پرویز قریب افشار و تلاش گزارشگر حرفه ای بهروز افراخان این هیجان را به میلیونها ایرانی انتقال میدهند. علی منصوری مدیر تیم فوتبال ال ای بلوز که قلبش برای فوتبال می تپد، می گوید این باعث تاسف بودکه برای جامعه قدرتمندی چون جامعه ایرانی این مسابقات پخش نشود و شاهد پیروزی تیم سرزمین خود نباشند.
 لس آنجلس تایمز اشاره می کند که خیلی از ایرانیان، سرزمین خود را بدلیل مخالفت با سیستم جدید ترک کرده اند ولی در برابر مسائل بین المللی و رویدادهای ملی مربوط به سرزمین خود، همیشه در کنار هم می ایستند و عکس العمل های پرشوری نشان میدهند.
کورش سارویی یکی از دست اندرکاران هنر می گوید ما عاشق تیم فوتبال خود هستیم، مهم نبود چه شبکه ای آنرا نشان میداد مهم این بود، که همه ما در اینجا با شوق و عشق شاهد پیروزی تیم خود بودیم.
 رضاقوچان نژاد که هر دو گل پیروزی ایران را بر تیم های قطر و کره جنوبی را زد، اینک به یک قهرمان ملی تبدیل شد و سراسر ایران پر از پوسترهای اوست و اینک همه چشم به سال 2014 دارند تا تیم ایران در مسابقات جهانی، صدرنشین باشد.

1358-16

1358-17